strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-23 Pon., Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.02.19 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje Sesję Rady Miejskiej w dniu 24 lutego 2015r. o godz. 14.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594/ zwołuje V Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 24 lutego 2015r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 20.01.2015r.
 3. Zapytania mieszkańców. 
   
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
   
  1. Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014r.
  2. Zmieniająca uchwałę Nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.12.2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2015-2023.
  3. Przekazania środków finansowych dla Policji.
  4. Wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bukowno w roku 2015.
  5. Zmiany uchwały Nr LVI/368/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.
  6. Zamiany lokalu mieszkalnego nr 6 znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym położonym przy ul. 1 Maja 1 na lokal mieszkalny nr 36 znajdujący się w budynku wielomieszkaniowym położonym przy ul. Wyzwolenia 2.
  7. Oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 1047/36 obręb ewidencyjny Starczynów.
  8. Przystąpienia Gminy Bukowno do uczestnictwa i realizacji projektu pn. "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej.
  9. Zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Bukowno, a Gminą Szczucin powierzającego Gminie Szczucin realizację programu: "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego".
  10. Przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno.
  11. Zmieniająca uchwałę Nr XXIII/147/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19.06.2012r. dotyczącą upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie do wydawania decyzji administracyjnych w niektórych sprawach z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  12. Zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
    
 5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie za 2014 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie za 2014 rok.
 7. Informacja dotycząca wniosków o zewnętrzne środki pomocowe złożone przez Miasto Bukowno w 2014 roku.
 8. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta za okres od 15.01.2015 do 18.02.2015r.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 20.01.2015 do 23.02.2015r.
 10. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
 12. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
 13. Zakończenie obrad.

 

 

Transmisja wideo będzie dostępna pod adresem: 
    

www.bukowno.pl/transmisja-wideo

 Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2608006


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube