strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-23 Piątek, Imieniny: Damiana, Romana, Romany BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.03.16 - Szwajcarzy pomogą utylizować azbest w Bukownie.

Szwajcarzy pomogą utylizować

azbest w Bukownie.

 

 

Miasto Bukowno przystąpiło do projektu "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z województwa małopolskiego" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, priorytet "Środowisko i infrastruktura", obszar tematyczny "Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska". Bukowno zostało beneficjentem Programu w ramach partnerstwa 61 gmin z województwa małopolskiego.

 

Radni Rady Miejskiej na sesji w dniu 24 lutego 2015 r. podjęli uchwały o przystąpieniu Miasta do uczestnictwa i realizacji tego projektu oraz upoważnili Burmistrza Miasta do zawarcia porozumienia z Gminą Szczucin jako "Instytucją Realizującą". 3 marca 2015 r. Burmistrz Bukowna Mirosław Gajdziszewski podpisał w Szczucinie stosowną umowę partnerską.

 

Projekt umożliwi właścicielom nieruchomości z terenu Bukowna (osobom fizycznym) nieodpłatne zdemontowanie oraz usunięcie ze swoich nieruchomości wyrobów zawierających azbest, najczęściej w postaci powszechnie stosowanych płyt eternitowych.

 

Od 2005 roku Bukowno realizuje własny program ochrony środowiska związany z utylizacją azbestu finansowany w 100% ze środków budżetu miasta (do 2012 r. program wspierał finansowo również Powiat Olkuski). W ramach gminnego programu pod nazwą "Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Bukowno" Miasto gwarantuje Mieszkańcom bezpłatny odbiór i transport na składowisko zdemontowanych pokryć zawierających azbest oraz ich właściwe składowanie.

 

W porównaniu do tego programu, nowy projekt szwajcarski dodatkowo zapewnia Mieszkańcom bezpłatny demontaż pokryć dachowych oraz elementów elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest wykonywany przez specjalistyczną firmę, łącznie z ich odpowiednim zapakowaniem oraz oznaczeniem.

 

Nowy Szwajcarsko-Polski program przewiduje również dodatkowe wsparcie dla najuboższych w postaci nieodpłatnego przyznania standardowej blachy na pokrycie budynku w ilości do 200 m2. Pozostałe koszty związane z budową nowego pokrycia dachowego (koszty montażu i dodatkowych elementów jak rynny, okucia kominowe, wkręty, podkładki) ponosi już właściciel nieruchomości.

 

 

Niezwykle istotny prawidłowy demontaż pokryć azbestowych.

 

O szkodliwości rakotwórczych włókien azbestu nie należy chyba nikogo przekonywać. Na ich działanie można być szczególnie narażonym podczas nieprawidłowego procesu demontażu pokryć azbestowych.

 

Usuwanie takich pokryć wymaga przestrzegania szeregu przepisów i może być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy. Tymczasem często usuwanie azbestu wykonywane jest samodzielnie lub przez osoby nieuprawnione i nieprzeszkolone, bez odpowiedniego ubioru i zabezpieczających przed pyłem masek.

 

Prace demontażowe wykonywane bez zwilżenia płyt wodą, z mechanicznym odspajaniem materiałów, kruszeniem płyt, brakiem szczelnego zapakowania i nieodpowiednim załadunkiem oraz transportem powodują skażenie nieruchomości włóknami azbestu. Niezależnie od zagrożenia zdrowia, na jakie narażone są osoby pracujące przy azbeście powstaje wtedy zagrożenie dla mieszkańców nieruchomości.

 

Projekt szwajcarski gwarantuje Mieszkańcom bezpieczne usuwanie z nieruchomości wyrobów zawierających azbest. Dzięki uczestnictwie w projekcie szwajcarskim zarówno demontaż, jak i usuwanie wyrobów zawierających azbest wykonywane są nieodpłatnie przez wyspecjalizowane w tym firmy. Program finansowany jest w 85% ze środków szwajcarskich i 15% ze środków gminy. Gmina pokrywa też jako wkład własny tzw. koszty niekwalifikowane w postaci kosztów obsługi programu, nadzoru, promocji itp.

 

Niezależnie od realizacji nowego Projektu "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru z województwa małopolskiego" w Bukownie nadal będzie realizowany dotychczasowy "Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Bukowno". Program gminny jest stosunkowo prosty dla właściciela nieruchomości. Wymaga jedynie wypełnienia jednostronicowego wniosku i zgłoszenia telefonicznego potrzeby odebrania odpadów azbestowych.

 

 

Nowy program związany będzie z koniecznością dokonania wcześniejszego zgłoszenia budowlanego i złożenia bardziej skomplikowanego wniosku, a później po jego przyjęciu do realizacji zawarcia z gminą stosownej umowy. Jednak nowy program gwarantuje dodatkowo bezpłatny demontaż pokrycia przez wyspecjalizowaną firmę, a w przypadku osób o najniższych dochodach istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie nieodpłatne blachy dachowej do 200 m2. O wyborze konkretnej formy wsparcia przy utylizacji pokryć azbestowych zadecyduje więc właściciel nieruchomości.

  

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie internetowej projektu www.wolniodazbestu.pl, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bukownie www.bukowno.pl. W najbliższym czasie zostanie również przeprowadzona szeroka kampania edukacyjna na terenie Bukowna.

 

 

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2579259


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube