strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-23 Pon., Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.03.31 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Bukownie przy ul. Wyzwolenia 2/36

 

Burmistrz Miasta Bukowno ogłasza

 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Bukownie przy ul. Wyzwolenia 2/36 wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz z wynoszącym 0,022 udziałem w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste przypadającej na ten lokal 0,022 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę   nr 277/35 o pow. 0,0537ha, obręb Starczynów, ujawnionej w księdze wieczystej KR1O/00014467/6 jako własność Gminy Bukowno. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Leży w terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16 (sala narad) w dniu 05.05.2015 r. o godz. 10.30.

 

 

  1. W ww. przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w terminie do dnia 28.04.2015r. na konto Urzędu Miejskiego  w Bukownie nr 59 1240 4748 1111 0000 4874 8719  BANK PEKAO S.A.(decyduje data uznania rachunku bankowego).  
  2. Na cenę wywoławczą przedmiotowej nieruchomości składa się cena lokalu oraz cena ułamkowej części gruntu przypadającej na lokal. W cenie uzyskanej w przetargu, dla odrębnego ustalenia tych cen przyjęte zostaną proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej.
  3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej).
  4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  5. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie, o których zostanie pisemnie powiadomiony, Burmistrz Miasta Bukowno odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  6. Burmistrz Miasta może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
  7. Ze stanem faktycznym i prawnym ww. nieruchomości oraz szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Regulaminie przetargu należy zapoznać się przed przetargiem w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie, przy ul. Kolejowej 16 (pok. nr 19 i 21), tel. (32) 6261855, 6261848, oraz na stronie internetowej www.bukowno.pl

Pliki do pobrania:

 

 Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonegona sprzedaż lokalu mieszkalnego 

 

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2608008


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube