strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-01-23 Wtorek, Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.04.16 - Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje Sesję Rady Miejskiej w dniu 21 kwietnia 2015r. o godz. 14.30.

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz±dzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594/ zwołuje VII Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 21 kwietnia 2015r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

Porz±dek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocno¶ci obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 24.03.2015r.

3. Zapytania mieszkańców.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

4.1.Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014r.

4.2. Udzielenia dla Województwa Małopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi±zywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014r.

6. Sprawozdanie z działalno¶ci Miejskiego O¶rodka Sportu i Rekreacji w Bukownie za 2014 rok.

7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta za okres od 20.03.2015 do 16.04.2015r.
8. Informacja Przewodnicz±cego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 20.03.2015 do 16.04.2015r.
9. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
11. Wolne wnioski, informacje i o¶wiadczenia.
12. Zakończenie obrad.

 


Transmisja wideo będzie dostępna pod adresem: 

www.bukowno.pl/transmisja-wideo


 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2558020


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube