strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-17 Sobota, Imieniny: Donata, Gizeli, Łukasza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.04.20 - WFOŚiGW w Krakowie: Dofinansowanie dla osób fizycznych - wspieraj z nami środowisko !

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał umowy określające współpracę w 2015 r. w zakresie udzielania dotacji ze środków Funduszu na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego z następującymi bankami:

 1. Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w sprawie udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Krakowie przeznaczonej na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych, udzielanych przez BOŚ S.A. 
   
 2. Bankiem Spółdzielczym w Zatorze w sprawie udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Krakowie przeznaczonej na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielanych przez BS w Zatorze.
   
 3. Pienińskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem w sprawie udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Krakowie przeznaczonej na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielanych przez PBS w Krościenku nad Dunajcem.

W ramach ww. umów wymienione Banki zobowiązały się do udzielania ze środków własnych kredytów dla osób fizycznych z dotacją przeznaczoną na częściową spłatę kapitału ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego, które nie są realizowane w ramach prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej.

 

W 2015 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przeznaczył na ten cel 3.000.000,00 zł.

 

Przedmiotem kredytowania będą przedsięwzięcia polegające na:

 1. budowie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej rozumianego jako odcinek przewodu kanalizacyjnego pomiędzy najbliższą studzienką kanalizacyjną kanału głównego, a podłączanym budynkiem przy nowobudowanej sieci kanalizacyjnej.
   
  Finansowaniem objęte są koszty polegające na zakupie materiałów i urządzeń oraz wykonaniu robót budowlano-montażowych.
   
  Koszty kwalifikowane do 80,00 zł za 1mb wykonanego przyłącza.
   
  Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 5.000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50 % kwoty kredytu;
   
 2. budowie przyłącza do sieci wodociągowej, obejmującego przewód wodociągowy oprowadzający wodę na teren nieruchomości, w tym założenie na posesji jednego punktu poboru wody i wodomierza włącznie, rozumianego jako odcinek przewodu wodociągowego pomiędzy przewodem głównym, a podłączanym budynkiem. Sieć wodociągowa może być finansowana tylko na terenie skanalizowanym lub równocześnie przy budowie kanalizacji sanitarnej.
   
  Finansowaniem objęte są koszty polegające na zakupie materiałów i urządzeń oraz wykonaniu robót budowlano-montażowych.
   
  Koszty kwalifikowane do 70,00 zł za 1mb wykonanego przyłącza.
   
  Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 3.000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50 % kwoty kredytu;
   
 3. wymiana kotłów grzewczych węglowych na kotły gazowe i olejowe o mocy do 40 kW.
   
  Koszty kwalifikowane do 1.100,00 zł za 1 kW/mocy.
   
  Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 6 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50 % kwoty kredytu;
   
 4. zakup i montaż pompy ciepła o mocy do 40 kW
   
  Koszty kwalifikowane do 3.000,00 zł za 1 kW/mocy.
   
  Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 10 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50 % kwoty kredytu;
   
 5. zakupie i instalacji rekuperatorów z odzyskiem ciepła w celu zminimalizowania zużycia energii.
   
  Koszty kwalifikowane do 15.000,00 zł za 1 szt. rekuperatora.
  Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 20% kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 3.000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 20% kwoty kredytu;
   
 6. usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów azbestowych, dla których koszt kwalifikowany stanowi usunięcie, transport i utylizacja azbestowych elementów budowlanych (dachowych i elewacyjnych).
   
  Koszty kwalifikowane do 400,00 zł za 1 Mg.
   
  Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 5.000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50% kwoty kredytu;
   
 7. zakupie i instalacji kolektorów słonecznych (bez kotłowni) o mocy nie większej niż 10 kW w wyniku których zostanie uzyskany efekt ekologiczny określony zainstalowaną powierzchnią kolektorów słonecznych wyrażoną w m² oraz zainstalowaną mocą wyrażoną w kW.
   
  Koszty kwalifikowane do 4.000,00 zł za 1 kW mocy.
   
  Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 4.000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 30% kwoty kredytu;
   
 8. zakupie i instalacji ogniw fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 10 kW w wyniku których zostanie uzyskany efekt ekologiczny określony mocą wyrażoną w kW.
   
  Koszty kwalifikowane do 5.000,00 zł za 1 kW/mocy.
   
  Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 6.000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 30% kwoty kredytu.

 

Fundusz zastrzega, że udzielanie dotacji ze środków Funduszu na przedsięwzięcia, o których mowa powyżej odbywać się będzie w zależności od możliwości finansowych Funduszu w granicach limitu, który na rok 2015 dla Banków wynosi: 3.000.000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony 00/100).
 
Limit przeznaczony jest na poszczególne przedsięwzięcia podlegające kredytowaniu w następujących kwotach:

 1. budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej i budowa przyłącza do sieci wodociągowej oraz usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowych - 750.000,00 zł;
   
 2. wymiana kotłów grzewczych węglowych na kotły gazowe i olejowe – 1.800.000,00 zł; 
   
 3. pozostałe przedsięwzięcia – 450.000,00 zł.

 

Banki udzielać będą kredytów na okres nie przekraczający 8 lat, a maksymalny okres realizacji inwestycji nie może przekroczyć 6 miesięcy, przy czym inwestycja winna zostać zakończona w terminie umożliwiającym przeprowadzenie kontroli przez Bank oraz złożenie przez Bank do Funduszu dokumentów wymaganych do rozliczenia dotacji przez Fundusz w terminie do dnia 10.12.2015r.

 

W przypadku nieterminowego złożenia dokumentów, Fundusz może odmówić wypłaty dotacji.

 

Klientów zainteresowanych uzyskaniem kredytów bankowych z dotacją ze środków WFOŚiGW w Krakowie przeznaczoną na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych, prosimy o bezpośredni kontakt z wybranym Bankiem.

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2575139


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube