strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-01-23 Wtorek, Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.05.22 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje Sesję Rady Miejskiej w dniu 26 maja 2015r. o godz. 14.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594/ zwołuje IX Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 26 maja 2015r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów  z sesji w dniu 21.04 i  12.05.2015r.(sesja nadzwyczajna).
 3. Zapytania mieszkańców.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
   
  4.1.Zmiany  Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014r.
  4.2. Udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
  4.3. Zmieniająca uchwałę Nr L/330/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno.
  4.4.Przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji ds. Samorządowych.
  4.5. Nadania nazwy ulicy (Szybowa).
  4.6. Nadania nazwy ulicy (Włodzimierza Woźniczko).
  4.7. Nadania nazwy ulicy (Gospodarcza).
  4.8. Nadania nazwy ulicy (Składowa).
  4.9.Nadania nazwy ulicy (Gwarków).
  4.10. Nadania nazwy ulicy (Cynkowa).
  4.11. Zmieniająca uchwałę Nr XXIX/192/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20.12.2012r., w/s ustalenia metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości.
  4.12. Stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  4.13. Zmieniająca uchwałę Nr XXIX/193/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20.12.2012r., w/s terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  4.14. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Bukownie Nr XXIX/194/2012 z dnia 20.12.2012r., w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
   
 5. Sprawozdanie roczne Burmistrza Miasta Bukowno z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok.
 6. Informacja o gospodarce wodno-ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach Gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I.
 7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta zostanie przedstawione ustnie na sesji  Rady Miejskiej przez Zastępcę Burmistrza Miasta J. Palucha.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od  29.04.2015 do 21.05.2015.
 9. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
 11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
 12. Zakończenie obrad.

 

Transmisja wideo będzie dostępna pod adresem: 
   

www.bukowno.pl/transmisja-wideo


 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2558445


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube