strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-03-17 Sobota, Imieniny: Reginy, Patryka, Zbyszka BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.06.02 - Nabór kandydatów chcących podjąć pracę na stanowisku: referent w pionie finansowo - księgowym w Klubie Dziecięcym

 

Kierownik Klubu Dziecięcego

„Akademia Kreatywnego Malucha”
w Bukownie
ul. Niepodległości 11 , 32-332 Bukowno

 
Ogłasza nabór  kandydatów chcących podjąć pracę na stanowisku: referent w pionie finansowo – księgowym w Klubie Dziecięcym
         - wymiar czasu pracy 1/2 etat
 
 

Miejsce zatrudnienia:

Klub Dziecięcy „Akademia Kreatywnego Malucha” w Bukownie;
ul. Niepodległości 11
32-332 Bukowno; 
 

I. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 1. wykształcenie wyższe lub ukończone ekonomiczne studia podyplomowe;
 2. profil: rachunkowość, finanse;
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
 5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych;
 6. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 7. znajomość ogólnych przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustaw i przepisów wykonawczych z zakresu rachunkowość i sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz ustawy o pracownikach samorządowych;
 8. umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z w/w ustawami;

II. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w tym praktyka, staż;
 2. znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, Optivum –Vulcan, Windows), w tym umiejętność co najmniej na poziomie podstawowym korzystania z edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych;
 3. umiejętność skutecznego komunikowania się;
 4. umiejętność pracy zespołowej;
 5. umiejętność organizowania pracy własnej;
 6. samodzielność w działaniu;
 7. zaangażowanie;
 8. bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy;
 9. sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 

Do zadań referenta w pionie finansowo - księgowym należy w szczególności:

 1. sprawozdawczość (m.in. GUS, SIO) – wprowadzanie danych;
 2. obsługa kasy;
 3. sporządzanie raportów kasowych oraz KP i KW;
 4. wyjścia służbowe do banku i kontrahentów;
 5. archiwizacja dokumentów.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. stanowisko urzędnicze;
 2. miejsce wykonywania pracy – Klub Dziecięcy w Bukownie ul. Niepodległości 11 – budynek nie jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych;
 3. praca w pozycji siedzącej;
 4. warunki szkodliwe nie występują;

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (Curriculum Vitae) zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1182 z póź. zm.);
 • kwestionariusz osobowy;
 • dokumenty potwierdzające ewentualny staż pracy – kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań o stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku referent;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta w pionie finansowo – księgowym w Klubie Dziecięcym” w administracji Klubu Dziecięcego lub wysłać pocztą na adres

 

Klub Dziecięcy „Akademia Kreatywnego Malucha”

w Bukownie
ul. Niepodległości 11, 32-332 Bukowno

 

w terminie do 15.06.2015 r.  o zachowaniu terminu, w przypadku przesyłania dokumentów pocztą, decyduje data wpływu do adresata.
 

Aplikacje, które wpłyną do Klubu Dziecięcego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie jest wymagana, ponieważ jednostka zatrudnia mniej niż 25 pracowników.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Klubu Dziecięcego w Bukownie ul. Niepodległości 11.
 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
(32) 642 20 80  u Kierownika Klubu Dziecięcego.

 

 

 Kierownik Klubu Dziecięcego „Akademia Kreatywnego Malucha”
(-) mgr Gizela Szlęzak                                                     

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2595054


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube