strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-21 Sobota, Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.06.17 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje XII Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 22 czerwca 2015r. o godz. 15.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594/ zwołuje XII Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 22 czerwca 2015r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z 18.06.2015r.

3. Zapytania mieszkańców.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

4.1. Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.12.2014r.

4.2. Zarządzenie wyborów do Zarządu Osiedla Podlesie.

4.3. Zarządzenia wyborów do Zarządu Osiedla Wodąca.

4.4.Powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

4.5. Ustalenia zasad używania Herbu Miasta Bukowno.

4.6. Przyjęcia Aneksu Nr 2 do Porozumienia dotyczącego emisji obligacji w związku z realizacją przez Emitenta: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o w Olkuszu Projektu pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I" na częściowe sfinansowanie kosztów projektu.

4.7.Określenia warunków udzielenia i wysokości stawek procentowych bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

4.8. Zamiany nieruchomości położonych w Bukownie w Strefie Aktywności Gospodarczej obręb ewidencyjny Wodąca.

4.9. Niewykonania przez Burmistrza Miasta Bukowno prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o numerze 596/2 obręb ewidencyjny Wodąca.

4.10. Zbycia lokalu mieszkalnego nr 18 znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym położonym w Bukownie przy ul. Zwycięstwa 3.

4.11. Zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego.

4.12. Przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.

4.13. Zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie.

5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta za okres od dnia 27.05 do dnia 17.06.2015r.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od dnia 22.05 do dnia 16.06.2015r.

7. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.

8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.

9. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

10. Zakończenie obrad.

 

Transmisja wideo będzie dostępna pod adresem: 

  

www.bukowno.pl/transmisja-wideo

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607992


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube