strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-23 Pon., Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.07.06 - Uroczysta Sesja na 25-lecie Samorządności.

 Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

 na 25-lecie Samorządności.

 

 

18 czerwca 2015 roku z okazji 25-lecia samorządności w Polsce odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Bukownie. W ten sposób rozpoczęto również tegoroczne świętowanie "Dni Bukowna". Sesja, na którą zaproszono osoby związane na przestrzeni ostatnich 25 lat z samorządem lokalnym Bukowna była okazją do wielu wspomnień, wzruszeń, spotkań po latach, uświadomienia sobie, jak bardzo Miasto zmieniło się na przestrzeni ostatnich 25 lat.

 

 

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory w III Rzeczypospolitej. Odrodzenie samorządu terytorialnego w Polsce, po ponad 50 latach przerwy, było możliwe dzięki uchwaleniu przez Sejm 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym. Dała ona podstawy społecznościom lokalnym do zarządzania częścią spraw publicznych, gminy otrzymały własne źródła dochodów i możliwość decydowania o wydatkach.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie Edmund Gmitruk rozpoczął obrady od uczczenia chwilą ciszy Samorządowców zmarłych w latach 1990-2015, a następnie referat pod tytułem "Kształtowanie się samorządu lokalnego w latach 1990-2015" zaprezentował Zastępca Burmistrza Miasta Bukowno, Józef Paluch.

 

 

Z okazji 25-lecia przywrócenia idei samorządności w Polsce Rada Miejska w Bukownie jednogłośnie podjęła również specjalne Oświadczenie, w którym m.in. przeczytamy:

Po 25 latach działalności możemy stwierdzić że reforma samorządowa była jedną z najpotrzebniejszych i najefektywniejszych zmian zapewniających trwały rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Reforma przyczyniła się również do sprawności działania administracji publicznej. Dzięki reformie samorządowej mieszkańcy Naszego Miasta zyskali realną możliwość udziału w życiu lokalnej społeczności. Przejawia się ona w wyborze radnych Rady Miejskiej, Burmistrza, Zarządów Osiedli a także podejmowaniu różnych inicjatyw społecznych.

 

Bliska znajomość własnego środowiska, jego potencjału, ale też problemów sprawia że opinie Mieszkańców są istotnym elementem wpływającym na podejmowanie decyzji przez Władze Miasta. Razem pracujemy na rzecz rozwoju Bukowna, a nasze działania przyniosły i przynoszą konkretne efekty. Pomimo wielu wyzwań jesteśmy zgodni, że samorząd lokalny stanowi podstawę demokracji i najefektywniej realizuje interesy obywateli.

 

Rada Miejska w Bukownie wyraża uznanie i szacunek wszystkim tym, którzy podjęli trud działania dla wspólnego dobra, szczególnie radnym, burmistrzom i pracownikom samorządowym, a także członkom stowarzyszeń, którzy działali dla rozwoju naszej lokalnej społeczności oraz deklaruje wolę wspierania samorządności i wszelkich przedsięwzięć temu służących.

 

Z okazji tego Jubileuszu z inicjatywy Burmistrza Miasta wybito specjalny pamiątkowy medal, którym uhonorowano osoby przybyłe na uroczystą sesję.

 

 

Na scenie pojawiali się więc kolejno radni Rady Miejskiej w Bukownie wszystkich kadencji, a także burmistrzowie, radni Rady Powiatu w Olkuszu, osoby Zasłużone dla Miasta Bukowno, byli i obecni dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych czy emerytowani pracownicy Urzędu Miejskiego, którym uroczyście wręczano pamiątkowe medale.

 

 

Rada Miejska w Bukownie I kadencji (1990-1994) liczyła 22 radnych. W jej skład wchodzili:

Zdzisław Kondek (Przewodniczący Rady od maja 1990 do lipca 1991), Zdzisław Szotek (Przewodniczący Rady od lipca 1991 do 1994), †Andrzej Balicki, Adam Bąchór, Mirosław Białek, †Izydor Cebo, Leopold Derda, Czesław Halista, †Leon Jaster, Dionizy Kasperkiewicz, Władysław Kiwior, Adam Kluczewski, †Kazimierz Krawczyk, Andrzej Lekston, Henryk Makowski, Bohdan Niedzielski, Stefan Piętka, †Mirosław Rogalski, Jerzy Rogulski, Leszek Skubis, Waldemar Swałdek, Waldemar Śledziński.

W trakcie tej kadencji w dniu 2 kwietnia 1991 roku doszło do reorganizacji Gminy Bukowno poprzez nowy podział administracyjny na Gminę Bolesław i Miasto Bukowno.

 

W latach 1990-1991 Burmistrzem Miasta i Gminy był Pan Bohdan Niedzielski, a Sekretarzem Miasta Pani Joanna Sarna. Po reorganizacji samorządu Burmistrzem Bukowna został Pan Jan Galicki, a jego Zastępca Pan Zdzisław Kondek.

 

 

Rada Miejska w Bukownie II kadencji (1994-1998) również liczyła 22 radnych. W jej skład wchodzili:

Zdzisław Szotek (Przewodniczący Rady), Bożena Bogajewska–Piętka, Barbara Chechelska–Kobus, Ewa Skawińska, Marian Baldy, Mirosław Białek, †Izydor Cebo, Stanisław Chmura , Jan Galicki, Czesław Halista, Stanisław Kotwa, Henryk Makowski , Eugeniusz Maziarczuk, Józef Paluch , Ryszard Pawłowski, Edmund Pęgiel, Stefan Piętka, Jerzy Rogulski, Witold Rosa, †Michał Skubis, Andrzej Stryczek, Waldemar Śledziński.

W trakcie trwania tej kadencji doszło do zmiany władz Miasta Bukowno. Od 1994 do 1996 roku Burmistrzem Miasta był ponownie Pan Jan Galicki, a jego Zastępcą Zdzisław Kondek. Od 1996 roku Burmistrzem Miasta została Pani Bożena Bogajewska-Piętka, a jej Zastępcami byli Pan Andrzej Strzyczek i Pan Józef Paluch.

 

 

Rada Miejska w Bukownie III kadencji (1998-2002) obradowała w składzie:

Szotek Zdzisław (Przewodniczący Rady), Halina Błachut, Bożena Bogajewska-Piętka, Elżbieta Głuszczyńska, Regina Kobus, Zofia Kubańska, Teresa Zawadzka, Marek Cebo, Leopold Derda, Zbigniew Furman, Mirosław Gajdziszewski, Włodzimierz Hagno, Jerzy Imielski, Antoni Jaźwiński, Dionizy Leś, †Ryszard Marcela, Józef Paluch, Stefan Piętka, Krzysztof Spyra, Andrzej Stryczek, Marian Świercz, Zbigniew Urbański.

Za zarządzanie Miastem w tym okresie odpowiadała Burmistrz Bożena Bogajewska-Piętka, a jej Zastępcami byli Pan Mirosław Gajdziszewski oraz Pan Andrzej Stryczek.

 

 

W kadencji 2002-2006 doszło do zmniejszenia liczebności Rady Miejskiej w Bukownie do 15 radnych. Rada Miejska w Bukownie IV kadencji (2002-2006):

Stefan Piętka (Przewodniczący Rady 2002-2003), Mirosław Gajdziszewski (Przewodniczący Rady 2003-2006), Wiesława Czerwiec, † Jadwiga Rzążewska Łaskawiec, Ewa Supernak, Zbigniew Ciborowski, Edmund Gmitruk, Wendelin Kołton, Stanisław Kosno, Stanisław Kubański, Janusz Łypaczewski, †Ryszard Marcela, Ryszard Michalski, Józef Paluch, Zdzisław Szotek.

Pierwszym Burmistrzem Miasta wybranym w bezpośrednich wyborach została wówczas Pani Ewa Wolska. Jej Zastępcą został Pan Tomasz Szlęzak, a funkcję Sekretarza Miasta powierzono Panu Robertowi Nielabie.

 

 

Rada Miejska w Bukownie V kadencji (2006-2010):

Zbigniew Urbański (Przewodniczący Rady), Wiesława Czerwiec, Grażyna Kowina-Świderek, Anna Labisko, Ewa Wolska, Barbara Zawadzka, Marian Baldy, Zbigniew Furman, Jacek Janda, Wendelin Kołton, Andrzej Kubański, Krzysztof Strój, Mieczysław Szlęzak, Tomasz Szlęzak, Stanisław Wyciślik.

W 2006 roku Burmistrzem Miasta został wybrany Pan Mirosław Gajdziszewski, jego Zastępcą został Pan Józef Paluch, a Sekretarzem Miasta Pan Marcin Cockiewicz.

 

 

Rada Miejska w Bukownie VI kadencji (2010-2014):

Zbigniew Urbański (Przewodniczący Rady), Wiesława Czerwiec, Barbara Foryś, Grażyna Kowina-Świderek, Barbara Kudela, Anna Labisko, Barbara Zawadzka, Leopold Derda, Edmund Gmitruk, Wiesław Kondek, Włodzimierz Lorek, Ryszard Michalski, Robert Nielaba, Krzysztof Strój, Ryszard Zając.

Na lata 2010-2014 Burmistrzem Miasta ponownie wybrany został Pan Mirosław Gajdziszewski, a osoby na stanowiskach Zastępcy Burmistrza i Sekretarza Miasta pozostały bez zmian.

 

 

Rada Miejska w Bukownie VII kadencji (2014-2018):

Edmund Gmitruk (Przewodniczący Rady), Barbara Kowalska, Grażyna Kowina-Świderek, Magdalena Kubańska, Barbara Maj, Justyna Markiewicz, Zofia Skałka, Bożena Walczak, Leopold Derda, Zbigniew Furman, Włodzimierz Lorek, Sylwester Majda, Jerzy Rosa, Krzysztof Strój, Jarosław Tomczyk.

Mieszkańcy Bukowna na stanowisko Burmistrza Miasta w latach 2014-2018 ponowne wybrali Pana Mirosława Gajdziszewskiego. Zastępcą Burmistrza pozostał Pan Józef Paluch, a Sekretarzem Miasta Pan Marcin Cockiewicz.

 

 

Pamiątkowymi medalami 25-lecia zostali również wyróżnieni Posłanka na Sejm RP, Pani Lidia Gądek, Przewodnicząca Rady Powiatu w Olkuszu, Pani Małgorzata Węgrzyn oraz Wicestarosta Olkuski, Pan Jan Orkisz.

 

 

Na scenie pojawili się również reprezentujący Bukowno radni Rady Powiatu w Olkuszu. Od 1999 roku Mieszkańców Bukowna reprezentowali następujący radni:

Edmund Pęgiel (1999-2002, 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014), Kazimierz Augustyn (1999-2002), Wacław Grzebinoga (1999-2002), Ryszard Michalski (1999-2002), Józef Niewdana (1999-2002), Włodzimierz Smółka (1999-2002), Ryszard Januszek (1999-2002, 2014-2018), †Leszek Gołąb (1999-2002, 2002-2006), Grażyna Gaj (2002-2006, 2006-2010), Norbert Kopa (2002-2006), Barbara Rzońca (2006-2010, 2010-2014, 2014-2018), Leszek Stencel (2006-2010, 2010-2014), Marcin Cockiewicz (2010-2014), Mateusz Liszka (2014-2018), Robert Nielaba (2014-2018).

 

W trakcie minionych 25 lat pokaźne grono Mieszkańców naszego Miasta uhonorowanych zostało zaszczytnym tytułem "Zasłużony dla Miasta Bukowno":

Bożena Bogajewska-Piętka, †Jadwiga Kuczyńska, †Eleonora Kunik, Alina Łaskawiec, Danuta Strój, Elżbieta Świć, †Józef Dudziak, Jan Galicki, †Marian Gumółka, †Julian Januszek, Dionizy Kasperkiewicz, †Ryszard Kazibut, Władysław Kiwior, Janusz Kopczyński, Zdzisław Krzemień, Józef Liszka, Henryk Mazur, Ryszard Michalski, Józef Niewdana, Ks. Infułat Antoni Norman, Bogusław Ochab, Mieczysław Ochab, Włodzimierz Prusak, Jerzy Rogulski, †Zygmunt Spyra, †Zygmunt Strój, Zdzisław Szotek, Jerzy Szuliński, Tadeusz Szyja, Jan Wojtal.

Wśród kolejnych osób, którym wręczono pamiątkowe medale 25-lecia samorządności byli emerytowani i obecni kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych, Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych, Przewodniczący Samorządów Mieszkańców oraz byli i obecni pracownicy Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej była również okazją do wręczenie statuetek "Serce dla Bukowna". To wyjątkowe wyróżnienie Burmistrza Miasta Bukowno dla osób, które choć czasami nie są mieszkańcami naszego Miasta, z Bukownem są od wielu lat bardzo blisko związani. Wyróżnienie jest wyrazem uznania i podziękowania za wiele lat poświęconych dla naszego Miasta.

 

W tym roku Burmistrz Miasta Bukowno przyznał wyróżnienie "Serce dla Bukowna" Panom Jerzemu Sojce oraz prof. dr hab. Andrzejowi Lekstonowi.

 

 

Pan Jerzy Sojka jest znanym i wielokrotnie nagradzanym muzykiem, multiinstrumentalistą, doświadczonym dyrygentem oraz aranżerem opracowań muzycznych, założycielem formacji muzycznej "SOJKA Band". Orkiestrę Rozrywkową "Sojka Band" Jerzy Sojka założył jesienią 2004r. Zespół tworzą zarówno muzycy z wieloletnim doświadczeniem estradowym jak i uzdolniona młodzież – absolwenci szkół muzycznych.

 

Pan Jerzy Sojka od dawna sercem związany jest z Bukownem. Obecnie jest kapelmistrzem Zakładowej Orkiestry Dętej przy ZGH „Bolesław” w Bukownie, która pod jego przewodnictwem wielokrotnie uświetniała ważne uroczystości miejskie - Dni Bukowna, święta patriotyczne jak i finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

W ubiegłym roku Pan Jerzy Sojka obchodził swoje jubileusz 50-lecia pracy artystycznej. Panu Jerzemu gratulujemy i dziękujemy za Jego Serce dla Bukowna.

 

 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lekston urodził się w 1950 roku w Krzykawce. Z Bukownem wiążą profesora ścisłe więzi rodzinne i przyjacielskie. Właśnie w Bukownie spędził swoje dzieciństwo.

 

Od połowy lat 70-tych XX wieku sukcesywnie zdobywa liczne tytuły naukowe, od 1992 r zajmuje kierownicze stanowisko w Pracowni Hemodynamiki Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a od 1998 r. jest zastępcą kierownika kliniki. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskał w 2004 r. W dniu 4 sierpnia 2011 roku postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał tytuł naukowy profesora, a w 2014 r. tytuł naukowy profesora zwyczajnego.

 

Prof. dr hab. n.med. Andrzej Lekston jest laureatem wielu naukowych nagród i wyróżnień, m.in.: Nagrody Zespołowej Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (1995), czy Nagrody Wdrożeniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2000). Ponadto jest autorem i współautorem licznych prac naukowych, zamieszczonych i cytowanych zarówno w czasopismach krajowych, jak i zagranicznych.

 

Jako specjalista chorób kardiologicznych zawsze służył i służy pomocą lekarską wielu mieszkańcom Bukowna i okolic. Sercem więc dosłownie i w przenośni związany jest z Bukownem.

 

Uroczystą Sesję Rady Miejskiej zakończyła prezentacja multimedialna osiągnięć samorządu Miasta Bukowno w latach 1990-2015 oraz koncert muzyczny „Bukowno w piosence”.

 

 

Galeria zdjęć

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2608006


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube