strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-23 Pon., Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.08.12 - Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Bukownie w Strefie Aktywności Gospodarczej

 

Burmistrz Miasta Bukowno
ogłasza pierwsze przetargi
ustne nieograniczone

 

 

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych w Bukownie, w obrębie ewidencyjnym Wodąca, w Strefie Aktywności Gospodarczej, stanowiących własność  Gminy Bukowno. Nieruchomości te są wolne od obciążeń. Leżą w terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem P. 2a – tereny obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych. Przez teren nieruchomości nr 1- stanowiącej działki 292/1, 299/9, 314/5 i nr 2 - stanowiącej działki 292/2, 299/10, 314/6 przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.

 

 

 1. Przetarg nr 1 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości opisanej w poz. nr 1 odbędzie się dnia 24.09.2015 r. o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16  (sala narad).
   
 2. Przetarg nr 2 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości opisanej w poz. nr 2  odbędzie się dnia 24.09.2015 r. o godz. 10.15,w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16  (sala narad).
   
 3. Przetarg nr 3 -  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości opisanej w poz. nr 3  odbędzie się dnia 24.09.2015 r. o godz. 10.30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 (sala narad).
   
 4. W przetargach mogą wziąć udział oferenci, którzy wpłacą wadium w pieniądzu, w terminie do dnia 18.09.2015 r. na konto Urzędu Miejskiego w Bukownie nr 59 1240 4748 1111 0000 4874 8719 BANK PEKAO S.A. (decyduje data uznania rachunku bankowego). Na wpłacie należy podać liczbę porządkową nieruchomości, której dotyczy wpłata.
   
 5. Przetargi są ważne bez względu na liczbę uczestników przetargów, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).
   
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
   
 7. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie, o których zostanie pisemnie powiadomiony, Burmistrz Miasta Bukowno odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
   
 8. Burmistrz Miasta może odwołać przetargi jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargów do publicznej wiadomości.
   
 9. Ze stanem faktycznym i prawnym ww. nieruchomości oraz szczegółowymi warunkami przetargów zawartymi w Regulaminach przeprowadzenia przetargów należy zapoznać się przed przetargami  w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa w Urzędzie Miejskim w Bukownie, przy ul. Kolejowej 16 (pok. nr 19 i 21), tel. (32) 6261855, 6261848 oraz na stronie internetowej www.bukowno.pl 

 

 Regulaminy sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Bukownie, w obrębie ewidencyjnym Wodąca, w Strefie Aktywności Gospodarczej - -->POBIERZ<--.

 

 


Więcej informacji o Strefie Aktywności Gospodarczej przy ul. Kolejowej w Bukownie...

 


 

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2608008


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube