strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-26 Pon., Imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.09.07 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie: "Przebudowa kąpieliska MOSiR w Bukownie - etap II"

 

Informacja o wyborze

najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa kąpieliska MOSiR w Bukownie – etap II”

 

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) Gmina Bukowno Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie: "Przebudowa kąpieliska MOSiR w Bukownie – etap II".

 

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

"Complex Euro World"
Firma Remontowo-Budowlana Produkcyjno-Handlowa

mgr inż. Krzysztof Ćmiel;

32-310 Klucze, Krzywopłoty ul. Paderewskiego 8

 

Uzasadnienie:

 

W/w Wykonawca spełnia warunki określone w SIWZ i uzyskał największą ilość punktów wśród badanych ofert.

 

Wykaz Wykonawców biorących udział w przetargu wraz z punktacją przyznaną poszczególnym ofertom za kryteria "Cena" i "Gwarancja":

 

Nr oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Punktacja w kryterium

Łączna ilość punktów

Cena

Gwarancja

 

1

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych „CECHINI” Stanisław i Józef Cechini Spółka Jawna;

33-380 Krynica-Zdrój ul. Pułaskiego 29

------

------

-----

 

2

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane

„ERBUD” Spółka z o. o.

44-207 Rybnik ul. Podmiejska 71.

93,48

0

93,48

 

3

„Complex Euro World” Firma Remontowo-Budowlana

Produkcyjno-Handlowa mgr inż. Krzysztof Ćmiel

ul. Paderewskiego 8; Krzywopłoty 32-310 Klucze

95

1

96

 

4

„HUTREM SERWIS” Sp. z o.o.

41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Kasprzaka 19

0

0

0

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

„TRANSCOM” Sp. z o. o.

40-145 Katowice ul. Józefowska 81

4,94912

5

9,94912

6

KONSORCJUM FIRM:

1) „Firma Mazur” Sp. z o.o. Sp.k. – lider konsorcjum;
41-909 Bytom ul. Szyby Rycerskie 1

2) Firma „Mazur” Piotr Mazur – partner konsorcjum;
41-909 Bytom ul. Szyby Rycerskie 1

-----

------

-----

 

 

W prowadzonym postępowaniu przetargowym odrzucono oferty n/w Wykonawców:

1. Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych
"CECHINI" Stanisław i Józef Cechini Spółka Jawna;
33-380 Krynica-Zdrój ul. Pułaskiego 29
 

Uzasadnienie:

 

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 pzp, który stanowi, iż ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Wykonawca ten został wykluczony, ponieważ nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art.24 ust.2 pkt3 pzp) tj. warunku posiadania wiedzy i doświadczenia opisanego w Rozdz.V ust.1 pkt 2 SIWZ. Z referencji przedstawionych przez w/w Wykonawcę wynika, że podmiot, który zobowiązał się do oddania na rzecz tego Wykonawcy niezbędnych zasobów - AKVA HELP METAL był wyłącznie dostawcą i wykonawcą niecek nierdzewnych, podczas gdy przedmiot zamówienia obejmuje również roboty budowlane polegające na budowie części żelbetowej basenu, technologii wody basenowej, wieży skoków do wody oraz budynku obsługi.

 

2. KONSORCJUM FIRM:
 

1) „Firma Mazur” Sp. z o.o. Sp.k. – lider konsorcjum; 41-909 Bytom ul. Szyby Rycerskie 1

2) Firma „Mazur” Piotr Mazur – partner konsorcjum; 41-909 Bytom ul. Szyby Rycerskie 1

 

Uzasadnienie:

 

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 pzp, który stanowi, iż ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Wykonawca ten został wykluczony, ponieważ nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art.24 ust.2 pkt3 pzp) tj. warunku posiadania wiedzy i doświadczenia opisanego w Rozdz.V ust.1 pkt 2 SIWZ. Z referencji przedstawionych przez w/w Wykonawcę wynika, że podmiot, który zobowiązał się do oddania na rzecz tego Wykonawcy niezbędnych zasobów- AKVA HELP METAL był wyłącznie dostawcą i wykonawcą niecek nierdzewnych podczas gdy przedmiot zamówienia obejmuje również roboty budowlane polegające na budowie części żelbetowej basenu, technologii wody basenowej, wieży skoków do wody oraz budynku obsługi. Ponadto Wykonawca ten nie przedłożył zaświadczenia z ZUS potwierdzającego średnioroczne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w Firmie "Mazur" - Piotr Mazur członek Konsorcjum, a sam Lider nie spełnia powyższego warunku (średnioroczne zatrudnienie w 2013 r. wyniosło 21 osób).

 

Ponadto oferta w/w Wykonawcy podlega odrzuceniu na podst. Art. 89 ust.1 pkt 2 i pkt 4 – jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

 

Z wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę wynika jednoznacznie, że w treści oferty nie uwzględniono wszystkich wytycznych zawartych w projekcie, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej, co spowodowało zaoferowanie ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu przetargowym wykluczono n/w Wykonawców:

1. Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych „CECHINI” Stanisław i Józef Cechini Spółka Jawna; 33-380 Krynica-Zdrój ul. Pułaskiego 29

 

Uzasadnienie:

 

Wykonawcę wykluczono, ponieważ nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art.24 ust.2 pkt3 pzp) tj. warunku posiadania wiedzy i doświadczenia opisanego w Rozdz.V ust.1 pkt 2 SIWZ. Z referencji przedstawionych przez tego Wykonawcę wynika, że podmiot, który zobowiązał się do oddania na rzecz tego Wykonawcy niezbędnych zasobów - AKVA HELP METAL był wyłącznie dostawcą i wykonawcą niecek nierdzewnych podczas gdy przedmiot zamówienia obejmuje również roboty budowlane polegające na budowie części żelbetowej basen, technologii wody basenowej, wieży skoków do wody oraz budynku obsługi.

 

 

2. KONSORCJUM FIRM:

 

1) „Firma Mazur” Sp. z o.o. Sp.k. – lider konsorcjum;
41-909 Bytom ul. Szyby Rycerskie 1

2) Firma „Mazur” Piotr Mazur – partner konsorcjum;
41-909 Bytom ul. Szyby Rycerskie 1

Uzasadnienie:

Wykonawcę wykluczono na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 pzp – ponieważ nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V ust.1 pkt 2 i 4 SIWZ, tj. warunku posiadania wiedzy i doświadczenia opisanego w rozdz. V ust 1 pkt 2 SIWZ. Z referencji przedstawionych przez tego Wykonawcę wynika, że Podmiot, który zobowiązał się do oddania na rzecz tego Wykonawcy niezbędnych zasobów AKVA HELP METAL był wyłącznie dostawcą i wykonawcą niecek nierdzewnych podczas gdy przedmiot zamówienia obejmuje również roboty budowlane polegające na budowie części żelbetowej basenu, technologii wody basenowej, wieży skoków do wody oraz budynku obsługi.

 

Ponadto Wykonawca ten nie przedłożył zaświadczenia z ZUS potwierdzającego średnioroczne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w Firmie "Mazur" - Piotr Mazur członek Konsorcjum, a sam Lider nie spełnia powyższego warunku (średnioroczne zatrudnienie w 2013 r. wyniosło 21 osób).

 

 

Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2580891


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube