strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-22 Niedziela, Imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.09.09 - APEL Burmistrza Miasta Bukowno do Mieszkańców o przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

APEL

Burmistrza Miasta Bukowno
do Mieszkańców

 

o przyłączenie nieruchomości

do sieci kanalizacji sanitarnej.

 

 

W związku z dobiegającą końca realizacją inwestycji w ramach projektu "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – Etap I" Burmistrz Miasta Bukowno przypomina o obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

 

Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest również istotne ze względu na konieczność uzyskania tzw. "efektu ekologicznego", który jest warunkiem rozliczenia otrzymanej na ten cel dotacji z Funduszu Spójności. Nieuzyskanie wymaganej ilości podłączeń może spowodować konieczność zwrotu środków, co niewątpliwie wpłynie na wysokość opłaty za wodę i ścieki.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz §3 ust. 1 pkt 3 i 4 rozdz. II Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno – właściciele posesji mają obowiązek przyłączenia swoich nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy od oddania jej w użytkowanie.

 

Z powyższego obowiązku zwolnione są osoby, które przed wybudowaniem kanalizacji, wyposażyły swoją nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków, wybudowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności spełniającą wymagania dot. jakości odprowadzanych do gruntu oczyszczonych ścieków).

 

Nadzór nad realizacją obowiązku polegającego na włączeniu nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej sprawuje Burmistrz, który w przypadku niedopełnienia w/w obowiązku wyda decyzję nakazującą przyłączenie nieruchomości do sieci. Decyzja ta podlega egzekucji administracyjnej związanej z poniesieniem przez właściciela nieruchomości dodatkowych kosztów, które w przypadku uporczywego uchylania się zobowiązanego od wykonania podłączenia do sieci kanalizacyjnej mogą kilkakrotnie przewyższyć koszty jego realizacji w wyznaczonym terminie.

 

Burmistrz Miasta Bukowno    

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607994


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube