strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-23 Piątek, Imieniny: Damiana, Romana, Romany BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.09.24 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje XVI Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 29 września 2015r. o godz. 14.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594/ zwołuje XVI Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 29 września 2015r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów z 01.09.2015 i 16.09.2015.

3. Zapytania mieszkańców.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

4.1. Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.12.2014r.

4.2. Zmieniająca Uchwałę Nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.12.2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2015-2023.

4.3. Dofinansowania zakupu samochodu specjalnego typu SLKw dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu.

4.4. Zmieniająca uchwałę Nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 maja 2015r.w sprawie: udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

4.5. Oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 277/275, obręb ewidencyjny Starczynów.

4.6. Zarządzenia wyborów do Zarządu Osiedla Centrum Północ.

4.7. Przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bukowno współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-332/13-00.

4.8. Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

4.9. Ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych.

4.10. Wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

4.11. Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Bukowno.

4.12. Pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.

4.13. Pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.

4.14. Regulaminu głosowania tajnego dla wyborów ławników.

4.15. Wyborów ławników do sądu.

5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015r.

6. Analiza przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w Budżecie Miasta Bukowno na 2015 rok.

7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta za okres od dnia 27.08.2015r. do 23.09.2015r.

8. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od dnia 01.09.2015r. do 23.09.2015r.

9. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.

10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.

11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

12. Zakończenie obrad.


Transmisja wideo będzie dostępna pod adresem:

www.bukowno.pl/transmisja-wideo

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2579492


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube