strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-21 Sobota, Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.05.09 - Rozpoczęła się realizacja projektu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bukowno

 

Rozpoczęła się realizacja projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bukowno” w ramach zadania współfinansowanego przez Unię Europejsk± ze ¶rodków Funduszu Spójno¶ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ¦rodowisko. Jego celem jest opracowanie dokumentu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bukowno wraz ze stworzeniem bazy inwentaryzacji dwutlenku węgla oraz strategiczn± ocen± oddziaływania na ¶rodowisko. Stworzona dokumentacja nakre¶li kierunki działań redukuj±cych nisk± emisję, efektywnie wykorzystuj±cych zasoby, w tym poprawę efektywno¶ci energetycznej, wykorzystanie Odnawialnych ¬ródeł Energii, czyli wszystkich działań maj±cych na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń w powietrzu. W celu rzetelnego przygotowania dokumentacji, która będzie w przyszło¶ci stanowiła jedn± z podstaw aplikowania o ¶rodki zewnętrzne na zadania z zakresu ochrony ¶rodowiska, w czerwcu prowadzona będzie ankieta w¶ród mieszkańców Miasta. Ankieterzy będ± odwiedzać mieszkańców aby wspólnie z nimi zidentyfikować Ľródła niskiej emisji. W zwi±zku z prowadzon± szerok± akcj± na terenie całego Miasta, uprzejmie prosimy o czynny udział wszystkich Mieszkańców w wypełnieniu ankiety.

 

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607918


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube