strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-01-23 Wtorek, Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.10.01 - Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bukownie przy ul. Szkolnej

 

Burmistrz Miasta Bukowno
OGŁASZA
II przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 354/5 o pow. 0,1485 ha,  położonej w Bukownie przy ul. Szkolnej, obręb ewidencyjny Bukowno Miasto, ujawnionej w księdze wieczystej nr KR1O/00076729/3 jako własność Gminy Bukowno. Nieruchomość ta jest wolna od innych niż opisane poniżej obciążeń. Leży w terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MN1– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Nieruchomość oznaczona nr działki 354/5 obciążona jest służebnością przesyłu, polegającą na prawie korzystania z części nieruchomości, pasem o szerokości 3m wzdłuż istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, w celu utrzymania (konserwacji, naprawy i remontu) odcinka ww. sieci na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą  w Olkuszu przy ul. Kluczewskiej 4 oraz powstrzymywania się od wznoszenia budynków  i budowli oraz sadzenia drzew i krzewów  w pasie służebności.  W związku z przebiegającą przez ww. działkę (wzdłuż sieci kanalizacji sanitarnej) sieci kanalizacji deszczowej, nieruchomość oznaczona nr działki 354/5 zostanie dodatkowo obciążona, służebnością przesyłu, polegającą na prawie korzystania przez Gminę Bukowno z części nieruchomości stanowiącej pas  o szerokości 3m, w celu utrzymania, konserwacji, naprawy i remontu  sieci  oraz na obowiązku właścicieli nieruchomości do powstrzymywania się od działań, które uniemożliwiłyby dostęp do ww. sieci, w szczególności od wznoszenia w pasie służebności budynków  i budowli oraz sadzenia drzew  i krzewów.

 1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 25.08.2015 r.
 2. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się dnia 03.11.2015r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16  (sala narad).
 3. Cena wywoławcza ww. nieruchomości, bez podatku VAT wynosi 85.000,00 zł. W przetargu mogą wziąć  udział oferenci, którzy wpłacą wadium w wysokości 15.000,00 zł, w terminie do dnia 28.10.2015r. na konto Urzędu Miejskiego w Bukownie nr 59 1240 4748 1111 0000 4874 8719  BANK PEKAO S.A.(decyduje data uznania rachunku bankowego).
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej  (postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej).
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 6. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie, o których zostanie pisemnie powiadomiony, Burmistrz Miasta Bukowno odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Burmistrz Miasta może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
 8. Ze stanem faktycznym i prawnym ww. nieruchomości oraz szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Regulaminie przetargu należy zapoznać się przed przetargiem
  w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie, przy ul. Kolejowej 16 (pok. nr 19 i 21), tel. (32)6261855, (32)6261848, oraz na stronie internetowej
  www.bukowno.pl

 Regulamin przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bukownie przy ul. Szkolnej

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2558021


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube