strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-01-23 Wtorek, Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.10.19 - List intencyjny Samorządowców do Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Marka Sowy w sprawie połączenia drogowego drogi krajowej DK94 od miejscowości Bolesław do węzła autostradowego Byczyna.

15 października 2015 roku Samorządowcy Bukowna, Bolesławia, Trzebini i Chrzanowa zwrócili się do Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Marka Sowy w sprawie powrotu do koncepcji realizacji połączenia drogowego drogi krajowej DK94 od miejscowości Bolesław do węzła autostradowego Byczyna.

 

Przedmiotowe połączenie było proponowane i rozważane przy opracowywaniu koncepcji przestrzennych dróg województwa małopolskiego, jako połączenie DK94 z autostradą A4. 
 

W lipcu 2011r. Samorząd Województwa Małopolskiego finalizując prace nad Strategią i rozpoczynając prace nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, w tym prace nad koncepcją docelowego układu transportowego w regionie zaproponował jednostkom samorządu terytorialnego współpracę programową, czego efektem  była propozycja budowy połączenia drogi krajowej nr 94 (Bolesław/Olkusz) przez węzeł autostradowy Byczyna z BDI w rejonie Kęt.

 

W efekcie tych działań 27 lipca 2011 roku podpisano stosowne porozumienie intencyjne pomiędzy Województwem Małopolskim, a zainteresowanymi lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Sygnatariusze Listu zaznaczają, że prace te zostały zarzucone po przystąpieniu do prac koncepcyjnych ciągu drogowego: Zator – Spytkowice – Alwernia – Węzeł Rudno – Wola Filipowska, który jednak marginalizował bardzo aktywne gospodarczo tereny Gmin Bolesław, Bukowno, Trzebinia, Chrzanów, które razem stanowią dziś jeden z najmocniejszych gospodarczo obszarów w Małopolsce.  Ostatecznie również i to rozwiązanie opracowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich zakończyło się niepowodzeniem.

 

Samorządowcy podkreślają, że w tym rejonie działają duże zakłady przemysłowe, a istniejące drogi gminne nie są w stanie przenieść olbrzymiego obciążenia ruchu transportu ciężkiego, szczególnie w kierunku A4. Dodatkowo, w ostatnich latach (przy wsparciu środków unijnych) wybudowano strefy aktywności gospodarczych w Bukownie i Trzebini, które zmagają się jednak z problemem dostępności komunikacyjnej do sieci dróg TEN-T, co znacznie obniża atrakcyjność inwestycyjną tych terenów.

 

Na przełomie czerwca i lipca br. Burmistrz Bukowna zainicjował spotkanie z przedstawicielami samorządów gmin Bolesław, Trzebinia, Chrzanów oraz powiatów olkuskiego i chrzanowskiego w celu znalezienia alternatywnego, najbardziej optymalnego rozwiązania opisanych wyżej problemów komunikacyjnych. Wszyscy uczestnicy tego spotkania jednoznacznie potwierdzili wówczas wolę uczestniczenia w pracach nad wyznaczeniem optymalnego przebiegu drogi, łączącej DK94 w miejscowości Bolesław z węzłem autostradowym Byczyna.

 

Głównym celem poprawy regionalnego układu drogowego powinno być doprowadzenie do skomunikowania maksymalnie wielu terenów przemysłowych z ciągami dróg TEN-T, a przez to stymulacji rozwoju gospodarczego w regionie i wzrostu zatrudnienia. A tylko skoordynowana, mądra oraz wspólna działalność samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych może doprowadzić do realizacji założonych celów infrastrukturalnych i gospodarczych bez pomijania ważnych gospodarczo i społecznie obszarów.

 

Ze względu na tereny rozciągające się od Bolesławia poprzez Bukowno i Trzebinię, wśród których przewagę stanowią tereny niezamieszkałe i obszary leśne bardzo dobrze nadają się one do wytrasowania optymalnego połączenia drogowego w kierunku autostrady A4 bez konieczności wycinki wielu hektarów lasów lub stosowania wywłaszczeń.

 

Samorządowcy Bukowna, Bolesławia, Trzebini i Chrzanowa zadeklarowali również  po podpisaniu stosownego porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich partycypację w kosztach opracowania wariantowej koncepcji przebiegu proponowanego połączenia drogowego oraz dokumentacji projektowo-technicznej, która obejmować będzie wszystkie niezbędne elementy potrzebne do wyboru jej najbardziej optymalnego przebiegu.

 

 

List intencyjny do Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Marka Sowy w sprawie realizacji połączenia drogowego drogi krajowej DK94 od miejscowości Bolesław do węzła autostradowego Byczyna

 

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2558609


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube