strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-18 Niedziela, Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.11.25 - Budżet Obywatelski Miasta Bukowno.

Budżet Obywatelski Miasta Bukowno.

 

 

 

Rok 2016 będzie pierwszym, w którym Mieszkańcy Bukowna będą mogli samodzielnie zdecydować o realizowanych w ich najbliższym otoczeniu inwestycjach. 24 listopada br. na sesji Rady Miejskiej radni Naszego Miasta podjęli stosowną uchwałę w tej sprawie.

 

Pierwsze próby tworzenia budżetu obywatelskiego, zwanego też partycypacyjnym przeprowadzono w brazylijskim mieście Porto Alegre już w roku 1989. Obecnie coraz więcej miast w Polsce decyduje się na tą formę demokracji bezpośredniej. Mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu sami decydują,  które zgłaszane przez nich zadania zostaną zrealizowane.

 

Kto może być uczestnikiem konsultacji w ramach budżetu obywatelskiego (BO) ?

 

Aby być uprawnionym do uczestniczenia w procesie budżetu obywatelskiego wystarczy mieć ukończone 16 lat oraz stale zamieszkiwać na terenie Bukowna. Osoby uprawnione do głosowania mogą również uczestniczyć w procesie zgłaszania projektów i udzielania im poparcia.

 

Jak zorganizowany będzie budżet obywatelski w naszym Mieście?

 

Budżet Obywatelski Miasta Bukowno obejmować będzie następujące etapy:

1. zgłaszanie zadań,
2. udzielanie poparcia zadaniom,
3. głosowanie nad zadaniami,
4. realizację zadań,
5. rozliczenie edycji.

 

Jakie zadania mogą być zgłaszane przez Mieszkańców?

 

Zadania zgłaszane przez Mieszkańców muszą stanowić zadania własne gminy w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym, muszą być możliwe do realizacji w obrębie roku budżetowego edycji i nie mogą stanowić etapów zadań wieloletnich.

 

Teren całego Miasta Bukowno został podzielony na 6 okręgów głosowania:

(1) Podlesie, (2) Bór z Przeniem,

(3) Centrum Południe, (4) Centrum Północ,

(5) Wodąca, (6) Stare Bukowno z Przymiarkami.

Zgłaszane przez Mieszkańców zadania muszą być jednoznacznie określone jako okręgowe (niewykraczające poza teren danego okręgu) lub ogólnomiejskie (realizowane w więcej niż jednym okręgu).

 

Zadania dotyczące okręgu mogą składać wyłącznie uprawnieni Mieszkańcy stale zamieszkali w danym okręgu, natomiast zadania ogólnomiejskie mogą składać wszyscy uprawnieni Mieszkańcy Bukowna.

 

Propozycja zadania okręgowego wymaga uzyskania poparcia grupy, co najmniej 10 uprawnionych Mieszkańców danego okręgu dla zadania okręgowego. Zadanie ogólnomiejskie musi również uzyskać poparcie co najmniej 10 uprawnionych Mieszkańców Bukowna.

 

Każdemu uprawnionemu Mieszkańcowi przysługuje prawo złożenia wniosków dotyczących jednego zadania okręgowego i jednego zadania ogólnomiejskiego.

 

Jaką kwotę radni przekazali do bezpośredniego podziału w ramach BO?

 

W 2016 roku na edycję Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno przeznaczono 220.000 zł, a w latach kolejnych kwota na każdą kolejną edycję nie powinna być większa niż 1% wydatków bieżących planowanych w projekcie uchwały budżetowej.

 

W kwocie przeznaczonej na finansowanie zadań w ramach BO mieszczą się również wydatki związane z organizacją, obsługą i promocją Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno.

 

W ramach powyższej kwoty wydzielono sumę 70.000 zł na realizację zadań ogólnomiejskich, czyli takich, które będą realizowane w więcej niż jednym okręgu. Wartość minimalna zadań ogólnomiejskich wyniesie 5.000 zł.

 

Pozostała kwota zostanie rozdzielona pomiędzy wszystkie okręgi głosowania na zadania okręgowe.

 

Podział ten polegać będzie wg następujących zasad:

  • 30% środków dzieli się po równo na każdy z okręgów;
  • pozostałe 70% środków dzieli się na okręgi proporcjonalnie do liczby Mieszkańców zameldowanych w nich na pobyt stały wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego edycję BO.

Wartość zadania okręgowego realizowanego w ramach BO wyniesie od 2.000 zł do 30.000 zł.

 

Jak odbywać się będzie głosowanie nad zgłoszonymi projektami?

 

Wyboru zadań dokonuje się na podstawie głosowania jawnego, bezpośredniego oraz powszechnego.

 

Każdemu uprawnionemu Mieszkańcowi przysługuje prawo oddania głosu na dwa zadania okręgowe, finansowane w ramach BO zgłoszone i dopuszczone do głosowania w okręgu, w którym stale zamieszkuje oraz na jedno zadanie finansowane w ramach BO zgłoszone i dopuszczone do głosowania jako ogólnomiejskie.

 

Wyniki głosowania są jawne. Publikacji podlegać będą jedynie zbiorcze wyniki głosowania.

 

Do realizacji w ramach BO przeznaczone są w kolejności te zadania, które uzyskały największą bezwzględną ważną ilość głosów i których suma zweryfikowanej wartości mieści się w środkach przyznanych w ramach BO dla danego okręgu, lub dla puli środków ogólnomiejskich.

 

Gdzie szukać więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno?

 

Jawność realizacji procedury budżetu obywatelskiego na każdym jej etapie zapewnia się w szczególności poprzez publikację materiałów na portalu www.bukowno.pl/budzetobywatelski.

 

 

UCHWAŁA NR XIX/132/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno.

 

 


 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2575264


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube