strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-23 Piątek, Imieniny: Damiana, Romana, Romany BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.11.16 - Bukowno powalczy o kolejną "schetynówkę".

 

 Bukowno powalczy
 o kolejną „schetynówkę”.

 

 

Do końca października gminy i powiaty województwa małopolskiego mogły aplikować do "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" o dofinansowanie drogowych zadań inwestycyjnych. Nasze Miasto złożyło do programu wniosek o przebudowę ulicy Wiejskiej.

 

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 został zatwierdzony Uchwałą Rady Ministrów nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 roku i przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych. Program zakłada przyczynienie się do powstania bezpiecznej, spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikom gminnej i powiatowej sieci drogowej.

 

 

Dofinansowanie w ramach tego programu ma wynieść łącznie 4 mld zł w latach 2016-2019.

 

Na realizację zadań przewidzianych w Programie jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywać dotację z budżetu państwa. Kwota dotacji nie może przekraczać 3 mln zł. Zadanie musi zostać ukończone w roku, w którym dotacja została udzielona.

 

W każdym roku gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem do 50 proc. przy kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł. Natomiast powiat będzie mógł skorzystać z dofinansowania dwóch zadań z dofinansowaniem do 50 proc. przy niezmienionej kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł na zadanie.

 

Ulica Wiejska kolejną „schetynówką”?

 

Ostatnimi laty Bukowno wykazywało się dużą skutecznością w sięganiu do środki na remonty dróg z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W ten sposób pozyskano z budżetu państwa środki w wysokości ponad 3,2 mln zł na remonty ulic Szkolnej (2009), Mostowej i Ogrodowej (2011), Granicznej (2013) oraz Niepodległości i Nowej (2014).

 

 

W tegorocznym naborze wniosków Bukowno podjęło starania o wsparcie przebudowy ul. Wiejskiej, zlokalizowanej w osiedlu Bór Biskupi.

 

Jakość infrastruktury drogowej na drogach powiatowych w Bukownie wyraźnie odbiega dziś od stanu dróg gminnych, będących w zarządzie Burmistrza Miasta Bukowno. Konieczne są tam nowe inwestycje, ale kondycja finansowa powiatu olkuskiego jest powszechnie znana. 

 

Fragment drogi powiatowej nr 1062K w Borze Biskupim był natomiast jednym z najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie Bukowna. Na początku tego roku Powiat Olkuski poinformował Burmistrza, że powiatu nie będzie stać na gruntowny remont ulicy Wiejskiej. Co więcej, Starosta zaproponował przekazanie tej drogi przez powiat na rzecz gminy.

 

 

Rozpoczęła się wtedy długotrwała procedura przejęcia tej drogi przez miasto. Ostatecznie podjęte zostały we wrześniu br. dwie bliźniacze uchwały. Rada Powiatu w Olkuszu zdecydowała o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej, a Rady Miejskiej w Bukownie podjęła uchwałę o zaliczeniu ulicy Wiejskiej do kategorii dróg gminnych.

 

Przejęcie tej drogi pozwoliło na złożenie przez Miasto Bukowno wniosku do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” obejmującego gruntowną przebudowę części ulicy Wiejskiej na odcinku długości 994 mb.

 

Zdegradowany trakt wymaga kompleksowych prac: wymiany podbudowy, odwodnienia korpusu drogowego, ułożenia kanalizacji, a następne wykonania na nowo jezdni i chodników. Projekt przewiduje ponadto budowę koniecznej infrastruktury drogowej, wiat przystankowych oraz oznakowania pionowego i poziomego. Wartość robót została oszacowana na 3.161.650 zł.

 

 

Włodarze miasta nie kryją, że bardzo liczą na uzyskanie dofinansowania z budżetu państwa.

 

- Wraz z końcem listopada zostanie zakończona procedura rozpatrywania i oceniania składanych przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków. Zostanie też ogłoszona wtedy wstępna lista rankingowa. Jeśli więc projekt przebudowy ulicy Wiejskiej na niej się znajdzie, to już wiosną (po podpisaniu odpowiednich umów z wojewodą na dofinansowanie) będziemy mogli ogłaszać przetargi – mówi burmistrz Bukowna, Mirosław Gajdziszewski. – Mieszkańcy nie mogą się już doczekać naprawienia tej drogi. Dlatego bardzo liczymy na to, że nasz projekt zostanie wysoko oceniony i uzyska odpowiednie dofinansowanie.

 

W 2016 roku Powiat wspólnie z miastem złoży wniosek dotyczący ul. 1 Maja.

 

Powiat Olkuski – ze względu na swoją trudną sytuację finansową – nie może samodzielnie podejmować dużych wyzwań inwestycyjnych. Dlatego w podpisanym przez starostę i burmistrzów oraz wójtów Bolesławia, Bukowna, Klucz i Olkusza porozumieniu uzgodniono, że Powiat w partnerstwie z tymi gminami będzie w latach 2016-17 aplikował do "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" o przebudowę jednej drogi w każdej z tych gmin.

 

 

W 2016 roku Powiat wspólnie z Bukownem wystąpi do powyższego programu z wnioskiem dotyczącym modernizacji powiatowej ulicy 1 Maja w Bukownie. Warunkiem realizacji tej inwestycji jest uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych, w wysokości co najmniej 50 proc. wartości przedsięwzięcia. Samorządowcy ustalili również, że w zakresie realizacji tych inwestycji powiat wraz z każdą z gmin będą ponosić koszty udziału własnego po połowie.

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2579137


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube