strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-23 Pon., Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.11.16 - Zaproszenie dla inwestorów zainteresowanych zakupem działek w Podstrefie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Burmistrz Miasta Bukowno we współpracy w Krakowskim Parkiem Technologicznym Sp. z o.o. serdecznie zaprasza Inwestorów zainteresowanych zakupem działek w Podstrefie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Kolejowej w Bukownie na spotkanie dotyczące korelacji procedur wydawania zezwolenia na lokowanie inwestycji z zakupem gruntów w SSE.

 
Spotkanie odbędzie się w dniu 20 listopada 2015r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16.

 

 W trakcie spotkania przedstawiciele Krakowskiego Parku Technologicznego - Zarządcy Krakowskiej SSE przedstawią kolejność działań koniecznych do podjęcia w celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz proponowany kalendarz czynności warunkujących zaliczenie kosztów zakupu gruntu do całkowitej wartości inwestycji od której liczona jest wysokość zwolnienia z podatku dochodowego dla przedsiębiorcy.

 
Przedstawiona zostanie również informacja o zakresie uzbrojenia terenu w energię elektryczną, ewentualnych jej kosztach i terminach realizacji. 

 


2015.10.30 - Burmistrz Miasta Bukowno ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Bukownie, w Strefie Aktywności Gospodarczej.


2015.11.05 - I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Bukowno stanowiących działki: nr 598, nr 599, nr 600, nr 601, nr 603, obręb ewidencyjny Wodąca, położonych w Strefie Aktywności Gospodarczej.


2015.11.05 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomościstanowiącej działkę nr 602 o pow. 0,5660 ha oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 345 o pow. 0,1313 ha.


 

 

 Strefa Aktywności Gospodarczej
 przy ul. Kolejowej w Bukownie.

 

 

Obszar Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) leży w północnej części Miasta na styku z Gminą Bolesław, w sąsiedztwie kompleksu przemysłowego Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. Od strony południowej teren ten graniczy z pasem ochronnym strefy mieszkaniowej, a od zachodu z obszarem nieużytków, a następnie zabudową mieszkaniową osiedla Wodąca. Od strony wschodniej SAG przylega do ul. Kolejowej, posiadającej status drogi powiatowej. Z tej drogi realizowana jest dostępność komunikacyjna Strefy. Cały obszar skomunikowany jest z drogą krajową nr 94 (połączenie przez miejscowość Bolesław w odległości 5 km od SAG) oraz z autostradą A4 (przez Dąbrowę Górniczą – 25 km lub Jaworzno – 34km). Od węzła kolejowego w Bukownie dzieli SAG odległość 2 km. Węzeł ten tworzy linia kolejowa relacji Katowice-Kielce oraz linia kolejowa szerokotorowa LHS od granicy z Ukrainą do oddalonego od SAG o 5 km terminala przeładunkowego w Sławkowie. 

 

 

Strefa obejmuje obszar 34,5 ha terenów poprzemysłowych o lekkim spadku w kierunku południowym. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są one dla lokalizacji obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych. Ograniczenia dla lokowania poszczególnych rodzajów inwestycji mogą wynikać jedynie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zapisów programów unijnych. 

 

 

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w wysokości ponad 15 mln zł teren został w całości uzbrojony. Uzbrojenie obejmuje budowę dróg wewnętrznych o dł. ok. 2,5 km wraz z placami i parkingami o pow. ok. 5181 m2, budowę wodo­ciągu o dł. ok. 2,4 km, sieć kanaliza­cji sanitarnej i opadowej – dł. 2,6 km oraz rurociągi dla sieci teletech­nicznej na dł. 2 km. Zasilanie w energię elektryczną oraz gaz jest możliwe w ramach indywidualnych umów z dostawcami poszczegól­nych mediów z istniejących w pobli­żu strefy przyłączy. 

 

 

W 2010 roku Miasto Bukowno podjęło skuteczne starania o utworzenie na terenie SAG podstrefy Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obejmuje ona teren ok. 10ha. Zasady prowadzenia działalności w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) muszą być zgodne z unormowaniami ustawowymi w tym zakresie. 

 

 

Działalność w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej wiąże się z możliwością korzystania przez przedsiębiorców z pomocy publicznej, jednak swoje inwestycje mogą w SSE prowadzić tylko przedsiębiorcy posiadający zezwolenie. Ulokowane mogą w niej zostać wszystkie firmy z sektora tradycyjnego przemysłu, z wyjątkiem produkujących wyroby koncesjonowane przez państwo (m.in. alkohol, produkcja stali, produkcja wyrobów tytoniowych). Zezwolenie mogą też uzyskać niektóre firmy z sektora usług m.in. z zakresu usług informatycznych, badawczo-rozwojowych, rachunkowości i kontroli ksiąg, badań i analiz technicznych. 

 

 

Pomoc publiczna z tytułu inwestycji w SSE ma formę zwolnień w podatku dochodowym. Małe firmy otrzymują 55% poziom tej pomocy, średnie 45%, a duże firmy 35% pomocy publicznej. Ulgę w podatku dochodowym mogą uzyskać firmy realizujące nowe projekty inwestycyjne, które spełniają równocześnie dwa kryteria:

  1. zainwestują na terenie Strefy minimum 100 000 EURO

  2. prowadzona przez nich działalność gospodarcza kwalifikuje się do objęcie pomocą publiczną.

Istnieją dwa sposoby wyliczania pomocy publicznej:

  • z tytułu nowo utworzonych miejsc pracy 
     
    lub
     

  • z tytułu poniesionych przez przedsiębiorcę nakładów inwestycyjnych w związku z realizacją nowego projektu inwestycyjnego. 

 

Dodatkowo, przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca pracy powstałe w związku z realizacją nowych inwestycji na terenie Miasta Bukowno przysługują zwolnienia z podatku od nieruchomości. Z podatku zwalnia się grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na zasadach określonych Uchwałą nr XLIX/323/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw na terenie Miasta Bukowno, stanowiących pomoc de minimis.

 

 

 

Realizacja Strefy Aktywności Gospodarczej stworzyła sprzyjające warunki dla lokowania inwestycji na kompleksowo przygotowanym terenie oraz rozwijania nowych rodzajów działalności gospodarczej. Wpłynęła także na poprawę jakości kapitału ludzkiego i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Bukowno.

 

W chwili obecnej działalność gospodarczą w Strefie Aktywności Gospodarczej rozpoczęły już firmy ASMKO oraz ASMKO-bis oraz Izo-Mal.

 

 

Informacje związane z ofertą Strefy Aktywności Gospodarczej dostępne są w Urzędzie Miejskim w Bukownie przy ul. Kolejowej 16, tel. +48 32 62 61 836, mail: fundusze@um.bukowno.pl oraz na stronie internetowej Miasta www.bukowno.pl.

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2608008


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube