strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-26 Pon., Imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.11.17 - Projekt Budżetu Miasta Bukowno na 2016 rok.

Na podstawie art. 30, ust.2, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 230 ust. 1 i 2, art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta Bukowno przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie – celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Bukownie Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Bukowno na lata 2016-2023 oraz projekt uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

 

 

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2016 r. w wysokości 35.077.588 zł, w tym:

  1. dochody bieżące: 34.061.099 zł,
  2. dochody majątkowe: 1.016.489 zł.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 r. w wysokości 36.875.088 zł, z czego:

  1. wydatki bieżące w wysokości 30.985.904 zł,
  2. wydatki majątkowe w wysokości 5.889.184 zł.

 

  
I DOCHODY OGÓŁEM 35.077.588
1. Dochody bieżące 34.061.099
2. Dochody majątkowe 1.016.489
II WYDATKI OGÓŁEM 36.875.088
1. Wydatki bieżące 30.985.904
2. Wydatki majątkowe 5.889.184
III DEFICYT(I-II) -1.797.500
IV FINANSOWANIE (V-VI) 1.797.500
V PRZYCHODY BUDŻETU z tego: 3.877.500
1. Zaciągnięty kredyt 3.300.000
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (z 2014r.) 550.000
3. Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej dla OSP Bukowno Miasto 27.500
VI ROZCHODY BUDŻETU z tego: 2.080.000
1. Spłata kredytów 2.080.000
 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2580885


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube