strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-20 Wtorek, Imieniny: Anety, Lehca, Leona BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.11.19 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje XIX Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 24 listopada 2015 r. o godz. 14:30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2015r. poz. 1515/ zwołuje XIX Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 24 listopada 2015r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów  z 27 października 2015r  i  9 listopada 2015r.
3. Zapytania mieszkańców.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

4.1 zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014r.

4.2. zmieniająca Uchwałę Nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.12.2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2015-2023

4.3. zmieniająca uchwałę Nr XVII/116/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

4.4. opłaty targowej

4.5. opłaty od posiadania psów

4.6. określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

4.7. określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny

4.8. określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny

4.9. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/150/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 czerwca 2008r.w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Bukownie

4.10. przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno

4.11. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno

4.12. oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 69/9 obręb ewidencyjny Bukowno Miasto

4.13. uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 r

5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta za okres od dnia 23.10.2015 do 19.11.2015r.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od dnia 28.10.2015 do 19.11.2015.

7. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.

8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.

9. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
10. Zakończenie obrad.

 

 

 

Transmisja wideo będzie dostępna pod adresem:

www.bukowno.pl/transmisja-wideo


 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2577156


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube