strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-03-21 Środa, Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.12.09 - Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu przyjmowania kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Bukownie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bukownie.

Informacja

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 8 grudnia 2015 roku

 

w sprawie sposobu przyjmowania kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Bukownie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bukownie, zarządzonych na dzień 28 lutego 2016 roku.

 

 

Działając na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1) w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bukownie, Komisarz Wyborczy w Krakowie informuje:

 

Do dnia 30 grudnia 2015 roku (środa) do godz. 15.30, w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Kraków, Pl. Na Stawach 3, Komisarz Wyborczy w Krakowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Bukownie.

 

  1. Pełnomocnicy komitetów wyborczych dokonujący zgłoszenia kandydata lub kandydatów do składów komisji wyborczych są obowiązani przedłożyć dokument o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.
  2. W przypadku, gdy zgłoszenia kandydata lub kandydatów do składów komisji wyborczych dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, przedkłada ona właściwemu organowi oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1, stosowne upoważnienie, bądź uwierzytelnioną kopię upoważnienia.
  3. Kandydatem do składu komisji wyborczej, może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która, jest obywatelem polskim; najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu; nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
  4. Kandydatem do składu komisji wyborczej może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat; nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
  5. Kandydat do składu komisji wyborczej musi być wpisany do stałego rejestru wyborców gminy Bukowno.
  6. Kandydatem do składu komisji wyborczej nie może być osoba, która pełni funkcję pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

 

Komisarz Wyborczy
w Krakowie
(-) Teresa Rak

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045 i 1923.

 

 

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu przyjmowania kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Bukownie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bukownie.

 

 Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2597954


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube