strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-21 Sobota, Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.01.11 - Informacja Wójta Gminy Bolesław w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Bukowna.

1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1255). Ustawodawca obowiązek zapewnienia dostępu do takiej pomocy nałożył na powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie.

 

W Gminie Bolesław takie porady udzielane są w lokalu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu - pięć dni w tygodniu, przez cztery godziny dziennie.

 

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla Gminy Bolesław i Gminy Bukowno:

 

Poniedziałek:

 od godz. 11.00 do 15.00

Wtorek:

 od godz.   8.00 do 12.00

Środa:

 od godz. 11.00 do 15.00 

Czwartek:

 od godz.   8.00 do 12.00

Piątek:

 od godz.   8.00 do 12.00 

 

W ustawie dokładnie określona została grupa osób, którym przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna oraz jakiego zakresu ma dotyczyć.

 

Osoby, które mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej:

 • osoba fizyczna, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyzna świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
 • osoba posiadająca ważną Kartę Dużej Rodziny
 • kombatanci oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • weterani posiadający ważną legitymację weterana albo weterana poszkodowanego
 • osoba, która nie ukończyła 26 lat
 • osoba, która ukończyła 65 lat
 • osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. Koniecznym jest również przedstawienie oryginału o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej, przedłożenia Karty Dużej Rodziny, zaświadczenia weterana bądź kombatanta, wylegitymowanie się dowodem osobistym. Osoba uprawniona musi oświadczyć, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności uprawniających do bezpłatnej pomocy prawnej.

 

Bezpłatne porady prawne dotyczą poniższych zagadnień:

 • udzielanie informacji osobie uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązanie jej problemu prawnego
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu pisma w sprawach wymienionych powyżej (nie dotyczy to pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym i sądowym lub pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym).

 

Sporządzenie projektu pism o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędy w postepowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postepowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego
 • związanych z prowadzaniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

 

Wójt Gminy Bolesław

mgr inż. Krzysztof Dudziński


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607918


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube