strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-21 Sobota, Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.01.27 - Zawiadamienie Burmistrza Miasta Bukowno o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Bukowno

 
Stosownie do art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz  art. 49 Kpa zawiadamia się o złożeniu przez EP Reco Piotr Cabak, Zbigniew Kalinowski Sp. J., ul. Sadka 4, 30-690 Kraków wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:
„Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego”

planowanego do realizacji w Bukownie na działce nr ew. 386/4 obrębu Wodąca

oraz  o wystąpieniu
do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o opinię

oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o uzgodnienie warunków realizacji tego przedsięwzięcia.
 

Ponadto podaje się do publicznej wiadomości, że karta raportu została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w BIP.
Z raportem można się zapoznać w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj.

od dnia 27.01.2016 r. do 17.02.2016 r.
w Urzędzie Miejskim w Bukownie, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa pok. 23 w godzinach pracy Urzędu tj.
poniedziałki od 8.00 – 16.00 oraz od wtorku do piątku

od godz. 7.00 – 15.00.
Uwagi i wnioski dot. postępowania w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. w terminie od  27.01.2016 r. do 17.02.2016 r.  w Urzędzie Miejskim w Bukownie, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa pok. 23 oraz na adres e-mail:
ochronasrodowiska@um.bukowno.pl
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków do postępowania jest Burmistrz Miasta Bukowno.

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607991


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube