strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-23 Pon., Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.03.10 - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA OBSŁUGI

 

URZĄD  MIEJSKI W BUKOWNIE
UL. KOLEJOWA 16, 32-332 BUKOWN0
 

OGŁASZA NABÓR
 

NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA OBSŁUGI

 

ROBOTNIK GOSPODARCZY
nazwa stanowiska pracy

 

CAŁY ETAT
wymiar czasu pracy

 1. Wymagania niezbędne:
   
  a) wykształcenie średnie,
   
  b) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku,
   
  c) prawo jazdy kat. B,
   
  d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   
  e) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślone przestępstwo skarbowe,
   
  f) obywatelstwo polskie.
   
 2. Wymagania dodatkowe:
   
  a) pełna dyspozycyjność nawet w dni wolne od pracy w sytuacjach tego wymagających,
   
  b) umiejętności techniczne i remontowe, mile widziane doświadczenie zawodowe w tym zakresie,
   
  c) umiejętności związane z obsługą narzędzi ręcznych i mechanicznych,
   
  d) mile widziane ukończone kursy i szkolenia pomocne w pracy na tym stanowisku.
   
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
   
  a) wykonywanie prac naprawczo – remontowych na terenie budynku Urzędu,
   
  b) otwieranie budynku Urzędu,
   
  c) dozorowanie pieca centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym,
   
  d) plakatowanie obwieszczeń,
   
  e) dostarczanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej Radnym,
   
  f) obsługa samochodu służbowego.
   
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
   
  a) pracownik samorządowy na stanowisku obsługi,
   
  b) praca wymagająca pełnej sprawności  ruchowej,
   
  c) warunki szkodliwe nie występują,
   
  d) czas pracy jednozmianowy.
   
 5. Wymagane dokumenty:
   
  a) życiorys - /Curriculum Vitae/ zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz 926 z późn. zm.),
   
  b) kserokopie świadectw pracy (nie dotyczy kandydata ubiegającego się o pracę po raz pierwszy) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
   
  c) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
   
  d) kwestionariusz osobowy,
    
  e) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   
  f) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
   
  g) kserokopia dowodu osobistego.
   
 6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub wysłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Bukownie
ul. Kolejowa 16
32- 332 Bukowno

 

w terminie do dnia  25.03.2016 r.
 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie  przy ul. Kolejowej 16.

 

 

Burmistrz Miasta       
(-) Mirosław Gajdziszewski

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2608006


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube