strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-01-23 Wtorek, Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.03.17 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje XXV Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 22 marca 2016r. o godz. 14.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1515/ zwołuje XXV Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 22 marca 2016 roku o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z dnia 23 lutego 2016 roku.

3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radną.

4. Ślubowanie.

5. Zapytania mieszkańców.

6. Prezentacja multimedialna projektu pt. "Środowisko bez barszczu Sosnowskiego"

 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

7.1. Zmieniająca Uchwałę Nr XXI/140/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2015r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2015-2023.

7.2. Udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

7.3. Ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo –rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno.

7.4. Zmieniająca Uchwałę Nr LI/277/2009 Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

7.5. Wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bukowno w roku 2016.

7.6. Zmiany Uchwały Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2015r ws zasad udzielania dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego (Dz.Urz. Woj. Małop.z 2015 roku poz.3887 z późn.zm.)

7.7. Zarządzenia wyborów do Zarządu Osiedla Stare Bukowno z Przymiarkami.

7.8. Ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej (Komisja ds. Samorządowych).

7.9. Ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej (Komisja Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego).

8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

9. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

10. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie za okres od 01.01.2015r do 31.12.2015r.

11. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Bukowno na lata 2010-2016 za okres od I - XII 2015r.

12. Informacja o Stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Bukowna za okres 2015 roku.

13. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta za okres od dnia 18.02.2016r. do 17.03.2016r.

14. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od dnia 18.02.2016r. do 17.03.2016r.

15. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.

16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.

17. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

18. Zakończenie obrad.

 

 

Transmisja wideo będzie dostępna pod adresem:

www.bukowno.pl/transmisja-wideo

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2558011


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube