strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-23 Pon., Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.03.17 - Ruszył Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego!

Czym jest Budżet Obywatelski
Województwa Małopolskiego?
 

 

Budżet obywatelski pozwala mieszkańcom Województwa decydować o tym na co wydać pieniądze. Mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale sami zostać ich autorami.

 

Budżet obywatelski Województwa pozwala Małopolanom kształtować ich najbliższe otoczenie, umożliwia określenie potrzeb, daje możliwość wskazania co jest dla nich szczególnie ważne. Dzięki niemu mieszkańcy określają priorytety dla rozwoju powiatów, subregionów oraz całej Małopolski.

 

Budżet Obywatelski to w sumie 6 mln zł – po 1 mln zł dla każdego subregionu!

 

 

Subregiony w Budżecie Obywatelskim:

 

 

Subregiony:

 • tarnowski - obejmujący miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski,
 • sądecki - obejmujący miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki;
 • podhalański - obejmujący powiaty: nowotarski, suski oraz tatrzański;
 • Małopolska Zachodnia -  obejmujący powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki,
 • Krakowski Obszar Metropolitalny, z wyłączeniem miasta Kraków - obejmujący powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki i wielicki;
 • miasto Kraków (na zasadach przewidzianych dla zadań o zasięgu powiatowym).

 

Zasady zgłaszania zadań
do Budżetu Obywatelskiego
 

Kto może zgłosić zadania?

Jeśli jesteś mieszkańcem Małopolski i ukończyłeś 16 lat to możesz zgłosić zadanie do Budżetu Obywatelskiego!

 

Kiedy możesz zgłosić zadanie?

Od 15 kwietnia do 6 maja 2016 roku.

 

Jakie zadanie możesz zgłosić?

Zgłaszanym zadaniem może być każdy pomysł, który poprawi jakoś życia mieszkańców i przyczyni się do rozwoju Województwa Małopolskiego.

 

Zadanie może mieć w szczególności charakter:

 • prospołeczny;
 • kulturalny;
 • edukacyjny;
 • sportowy;
 • turystyczny;
 • ekologiczny.

Zadania muszą być zgodne z prawem i mieścić się w granicach zadań i kompetencji Województwa oraz być zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.

 

Zasady zgłaszania zadań:

 • zadanie powiatowe może zgłosić osoba zamieszkała na terenie powiatu, którego zadanie dotyczy. Do zgłoszenia należy dołączyć listę poparcia z podpisami co najmniej 50 mieszkańców tego powiatu;
 • zadanie subregionalne może zgłosić osoba zamieszkała na terenie subregionu, którego zadanie dotyczy. Do zgłoszenia należy dołączyć listę poparcia z podpisami co najmniej 100 mieszkańców tego subregionu.

 

Zadanie powiatowe czy subregionalne?

 

 • Zadanie powiatowe – dotyczy powiatu albo miasta Kraków, wartość zadania od 50.000 do 100.000 zł;
   
 • Zadanie subregionalne – dotyczy co najmniej 2 powiatów położonych w danym subregionie, wartość zadania od 100.000 do 300.000 zł.

Ewentualne koszty rocznego utrzymania zrealizowanego zadania nie mogą przekraczać 10% kwoty przeznaczonej na jego realizację.

 

 

Gdzie i jak można złożyć zadanie?

 

Zadanie można złożyć korespondencyjnie lub osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego lub agendach zamiejscowych. Zadanie można również przygotować przez formularz dostępny na stronie!

 

Adresy:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
  Kraków, 30-017, ul. Racławicka 56;
 • Agenda Zamiejscowa UMWM w Oświęcimiu,
  Oświęcim, 32-602, ul. Śniadeckiego 21;
 • Agenda Zamiejscowa UMWM w Tarnowie,
  Tarnów, 33-100, al. Solidarności 5-9;
 • Agenda Zamiejscowa UMWM w Nowym Sączu,
  Nowy Sącz, 33-300, ul. Jagiellońska 52.

 

 

Co dzieje się ze zgłoszonym zadaniem?
 

Zgłoszone zadania będą weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym przez właściwe departamenty UMWM. 10 czerwca 2016 roku zostanie ogłoszona lista zadań dopuszczonych do głosowania i zadań odrzuconych wraz z uzasadnieniem.

 

Kryteria merytoryczne oceny to:

 • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020,
 • zgodność z kompetencjami i zadaniami Województwa Małopolskiego;
 • możliwość realizacji;
 • rzeczywisty koszt;
 • możliwość zabezpieczenia w kolejnych budżetach Województwa ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji zadania;
 • możliwe korzyści wynikające dla Województwa Małopolskiego i jego mieszkańców, zgodnych m.in. z dokumentami strategicznymi dotyczącymi Województwa.
   

Zadania województwa
 

Zadania województwa, to w szczególności:

 • edukacja publiczna, w tym szkolnictwo wyższe;
 • promocja i ochrony zdrowia;
 • kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami;
 • pomoc społeczna;
 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • polityka prorodzinna;
 • modernizacja terenów wiejskich;
 • zagospodarowanie przestrzenne;
 • ochrona środowiska;
 • gospodarka wodna, w tym ochrona przeciwpowodziowa, a w szczególności wyposażenie i utrzymanie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych;
 • transport zbiorowy i drogi publiczne;
 • kultura fizyczna i turystyka;
 • ochrona praw konsumentów;
 • obronność;
 • bezpieczeństwo publiczne;
 • przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy;
 • działalność w zakresie telekomunikacji;
 • ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

 

Głosowanie 


Jeśli ukończyłeś 16 lat i mieszkasz w Małopolsce możesz oddać swój głos w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego!

 

Głosowanie odbywać się będzie od 18 czerwca do 6 lipca 2016 roku.

 

Do wyboru są 3 sposoby głosowania:

 1. poprzez włożenie wypełnionej karty do urny – w Urzędzie lub w Agendach,
 2. elektronicznie (na stronie internetowej),
 3. korespondencyjnie na adres Urzędu lub w jednej z Agend (liczy się data wpływu do Urzędu).

Pamiętaj ! Możesz oddać  1 głos na zadanie powiatowe i 1 na zadanie subregionalne. Głosować można tylko na zadania dotyczące powiatu i subregionu, który się zamieszkuje.

 

Jeśli oddasz więcej głosów wszystkie twoje głosy będą nieważne.

 

 

Wyniki
 

Czekamy na wybór najlepszych zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego!

 

Wyniki poznamy do 31 lipca 2016 roku.

 

Do realizacji zostaną przeznaczone te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków w danym subregionie.

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2608001


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube