strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-23 Piątek, Imieniny: Damiana, Romana, Romany BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.04.27 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje XXVII Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 4 maja 2016r. o godz. 14.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446/ zwołuje XXVII Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 4 maja 2016r o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z dnia 22 marca 2016 roku.

3. Zapytania mieszkańców.

 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

4.1.Zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno.

4.2. Zmieniająca Uchwałę Nr LI/277/2009 Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

4.3.Zmieniająca Uchwałę Nr XXV/171/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo- rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno.

4.4. Zasad wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta Bukowno.

4.5.Ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXXII/216/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym "Akademia Kreatywnego Malucha" w Bukownie i ustalenia maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie.

4.6.Ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Miejskiego Przedszkola w Bukownie.

5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2015.

8. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta za okres od dnia 18.03.2016r do 27.04.2016r.

9. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od dnia 18.03.2016r do 27.04.2016r.

10. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.

11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.

12. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

13. Zakończenie obrad.

 

Transmisja wideo będzie dostępna pod adresem:

www.bukowno.pl/transmisja-wideo

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2579470


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube