strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-22 Niedziela, Imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.05.09 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bukowno o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów ochrony środowiska o wydanie opinii

 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Bukowno
o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu
do organów ochrony środowiska o wydanie opinii

 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 oraz art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

 
zawiadamiam strony postępowania

 
że na wniosek Pana Adama Braziewicza działającego w imieniu inwestora, którym jest Powiat Olkuski - Zarząd Drogowy w Olkuszu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ul. 1-go Maja w Bukownie – Droga Powiatowa Nr 1063K”.

 
W związku z wszczętym postępowaniem Burmistrz Miasta Bukowno wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu z prośbą o zaopiniowanie w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 
Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami na których będzie realizowane przedsięwzięcie oraz nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji przedsięwzięcia. Szczegółowy wykaz właścicieli i władających nieruchomościami dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Bukownie, w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa pok. 23 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałki od
 8.00 – 16.00 oraz od wtorku do piątku od 7.00 – 15.00.

 
Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych zastrzeżeń.

 
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa pok. 23 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałki od 8.00 – 16.00 oraz od wtorku do piątku od 7.00 – 15.00.

 
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bukownie oraz Osiedla Centrum Południe, a także przez zamieszczenie na stronie
www.bukowno.pl oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w BIP.
  

 

 Burmistrz Miasta Bukowno
 /-/ Mirosław Gajdziszewski

 

 

 

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607994


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube