strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-23 Pon., Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.05.16 - Utracona szansa na rozwój regionu. Nie będzie obwodnicy Bolesławia i Bukowna.

 Nie będzie obwodnicy

 Bolesławia i Bukowna.

 

 

Władze samorządowe Bolesławia i Bukowna wspólnie zgłosiły projekt drogowy dotyczący połączenia Strefy Aktywności Gospodarczej w Bukownie z drogą krajowa DK94 do naboru kart projektów subregionalnych w ramach 7 Osi Priorytetowej Infrastruktura Transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Droga ta miała jednocześnie stanowić obwodnice ulic Wodącej i Sławkowskiej w Bukownie oraz miejscowości Krążek, Podlipie, Ćmielówka i Małobądz w gminie Bolesław, wyprowadzając jednocześnie ruch pojazdów ciężarowych poza tereny gęsto zabudowane.

 

Województwo Małopolsko ogłosiło nabór kart projektów, dla których wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych typu: budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

 

Celem konkursu jest realizacja inwestycji w drogi lokalne, zapewniających bezpośrednie połączenia z istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi, rozumianymi jako strefy aktywności gospodarczej.

 

Z terenu powiatu olkuskiego złożono w sumie trzy karty projektów:

  • "Przebudowa drogi powiatowej nr 1090K (od drogi nr 783 – Troks – Braciejówka – Jangrot – Trzyciąż) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 783 do drogi wojewódzkiej nr 794" zgłoszony przez Powiat Olkuski,
  • "Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Wolbromiu" zgłoszony przez Gminę Wolbrom,
  • "Budowa dróg gminnych stanowiących połączenie drogi krajowej 94 do sieci TEN-T za pośrednictwem autostrady A4 – etap I na terenie Gmin Bukowno i Bolesław" zgłoszony wspólnie przez Gminy Bukowno i Bolesław.

Wnioski te zostały poddane analizie formalnej przez urzędników Urzędu Marszałkowskiego i wniosek powiatu olkuskiego został oceniony negatywnie, wniosek gminy Wolbrom oceniono warunkowo pozytywnie, a wniosek dotyczący gmin Bolesław i Bukowno uzyskał jednoznacznie pozytywną ocenę.

 

Trudno się dziwić - wniosek Bukowna i Bolesławia realizował wszystkie założenia wskazane w regulaminie naboru, stanowił bezpośrednie połączenie strefy aktywności gospodarczej w Bukownie, wybudowanej w poprzedniej perspektywie unijnej 2007-2013 z siecią dróg krajowych (do skrzyżowania z DK94 w m.Krze), a w perspektywie również z autostradą A4.

 

Jednak już po zakończonej analizie formalnej (19 kwietnia br.) Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił dodatkowy nabór, ograniczony wyłącznie dla powiatów i ze zmienioną definicją terenu inwestycyjnego. W efekcie „w grze” ponownie pojawił się wniosek powiatu olkuskiego, który tym razem w ponownej ocenie formalnej oceniono warunkowo pozytywnie.

 

O tym, które z wniosków zostaną zakwalifikowane do dalszej procedury naboru miało zadecydować forum Subregionu Małopolski  Zachodniej, które 6 maja br. odbywało się w Oświęcimiu.

 

Na V Forum Subregionalnym Małopolski Zachodniej jego uczestnicy zdecydowali, że spośród wniosków zgłoszonych do naboru konkursu dla działania 7.1.3 – Drogi subregionalne do dalszego etapu naboru, realizowanego już przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w III kwartale br. nie zostanie dopuszczony wniosek gmin Bolesław i Bukowno, dotyczący połączenia SAG w Bukownie z drogą DK94.

 

Swojego zdziwienia z tej decyzji subregionu, a w szczególności z postawy starosty olkuskiego Pawła Piasnego nie krył burmistrz Bukowna Mirosław Gajdziszewski:

 

- Kolejny raz na szerszym forum okazało się, że powiat olkuski jest słabym powiatem. Powiat olkuski jako jedyny z czterech powiatów subregionu nie potrafił wypracować porozumienia wśród wnioskodawców, a Starosta Olkuski Paweł Piasny forsując na siłę swój projekt nie dążył do porozumienia i osiągnięcia kompromisu z gminami. Korzystając ze swojej uprzywilejowanej pozycji w subregionie (to starostowie powiatów są nieformalnie odpowiedzialni za budowanie porozumienia pomiędzy uczestnikami forum) doprowadził do odrzucenia najlepiej ocenionego podczas analizy formalnej wniosku z naszego powiatu. Przy tej decyzji nie wzięto pod uwagę nie tylko problemów ze wzmożonym ruchem ciężarowym w obszarach zabudowanych naszych gmin, ale przede wszystkim nie uwzględniono potrzeb zarówno przyszłych inwestorów, jak i największych przedsiębiorców powiatu olkuskiego już prowadzących działalność na terenie gmin Bolesław i Bukowno. A to zaowocuje niestety pogorszeniem oferty inwestycyjnej całego powiatu - szczególnie wobec stref aktywności gospodarczych z sąsiednich powiatów. Nowe inwestycje i nowe miejsca pracy oddalają się więc jeszcze bardziej. Naprawdę, trudno mi znaleźć merytoryczne uzasadnienie takiej decyzji. Dziwię się tym bardziej postawie Pana Starosty, że przecież wraz z remontem drogi w gminie Olkusz i Trzyciąż, Powiat - jako beneficjent będzie musiał zbudować tam kolejną, czwartą już strefę aktywności gospodarczej w powiecie olkuskim - mimo, że funkcjonujące już dziś strefy w Olkuszu, Bukownie i Wolbromiu borykają się właśnie z problemem dobrego połączenia tych terenów z sieciami dróg szybkiego ruchu. A co najciekawsze – ani powiat olkuski, ani gminy Olkusz czy Trzyciąż nie złożyły wniosku o dofinasowanie budowy takiej strefy w prowadzonym równolegle naborze projektów w ramach działania 3.1.2 – Strefy Aktywności Gospodarczej. Takie postępowanie grozi perspektywą zwrotu ewentualnie uzyskanej przez powiat dotacji, a co za tym idzie ryzykiem powstania sporych strat finansowych. W mojej ocenie istniała możliwość dopuszczenia do dalszego etapu konkursu wszystkich wniosków z powiatu olkuskiego. Szkoda, że starosta nie podjął takiej próby. W efekcie dyskutowany od wielu lat projekt obwodnic Bolesławia i Bukowna znów musi poczekać na lepsze czasy, gdyż w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 był to jedyny nabór ze środków unijnych na projekty drogowe.


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2608008


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube