strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-20 Wtorek, Imieniny: Anety, Lehca, Leona BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.05.17 - Porozumienie samorządów Małopolski Zachodniej w sprawie nowego połączenia drogi krajowej 94 z autostradą A4.

Porozumienie samorządów

Małopolski Zachodniej w sprawie

nowego połączenia DK94
z autostradą A4.

 

 

Województwo małopolskie, powiaty: krakowski, chrzanowski, olkuski oraz gminy: Bolesław, Bukowno, Krzeszowice, Olkusz i Trzebinia, wspólnie przygotują dokumentację dla nowego połączenia drogi krajowej 94 z autostradą A4. Porozumienie w tej sprawie podpisali w Olkuszu marszałek Jacek Krupa i wicemarszałek Wojciech Kozak oraz przedstawiciele samorządów z Małopolski Zachodniej.

 

Dla lokalnych samorządów to ważna inwestycja, która poprawi dostępność komunikacyjną tych terenów, ale przede wszystkim zwiększy ich atrakcyjność inwestycyjną. Do tej pory istniało kilka wariantów połączenia tych dwóch tras, a zdania co do tego, który jest najlepszy, były podzielone.

 

- Dzięki temu porozumieniu Małopolska Zachodnia może zyskać dobry dostęp do autostrady A4. Ten dostęp gwarantuje w dużej mierze postęp społeczno-gospodarczy regionu, patrząc nie tylko z punktu widzenia biznesu, ale również zwykłych ludzi - mówił marszałek Jacek Krupa w Olkuszu. - Zadania z zakresu transportu, drogowego i kolejowego, województwo traktuje priorytetowo. W Małopolskim Planie Inwestycyjnym zagwarantowaliśmy na ten cel 2,4 mld zł do 2023 r. - dodał marszałek.

 

W Olkuszu zostały podpisane dwie umowy. Pierwszą umowę podpisały władze województwa oraz powiaty: chrzanowski, krakowski, olkuskim i gminy: Bolesław, Bukowno, Krzeszowice, Olkusz i Trzebinia. Dotyczy ona opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla połączenia autostrady A4 z DK 94. Trasa będzie przebiegać przez tereny wszystkich partnerów umowy. W dokumencie zostaną określone i ocenione możliwe warianty przebiegu nowej drogi, a to ma ułatwić decyzję o wyborze najlepszego rozwiązania. Studium ma powstać do 2017 r., a jego wartość oszacowano na 350 tys. zł. Połowa zostanie sfinansowana z budżetu województwa, a pozostałą kwotą podzielą się po równo samorządy (po 25 tys. zł każdy, z wyjątkiem powiatu olkuskiego).

 

Druga, pomiędzy władzami województwa, powiatami: chrzanowskim, krakowskim oraz gminą Krzeszowice, zakłada aktualizację koncepcji budowy połączenia autostrady A4 (przy węźle Rudno) i DK 79 w Krzeszowicach oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. Dzięki aktualizacji koncepcji zostaną wykorzystane nowe możliwości, uwzględniające także planowane w tej części Małopolski inwestycje drogowe i kolejowe (np. modernizację linii E30, budowę obwodnicy Trzebini czy oczekiwane przez samorządy przedłużenie drogi do DK 94 w rejonie Olkusza). Nowa dokumentacja będzie gotowa w 2017 r., ma wskazać najlepsze rozwiązanie i oszacować koszty budowy nowej drogi. Podpisana dziś umowa opiewa na 200 tys. zł, połowę tej kwoty zapewni województwo, a resztę sfinansują wspólnie powiaty i gmina Krzeszowice (każdy po 33 333 zł).


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2577151


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube