strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-23 Piątek, Imieniny: Damiana, Romana, Romany BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.05.26 - Szanowni Czytelnicy, Mieszkańcy gmin Olkusz, Klucze, Bukowno i Bolesław.

 Szanowni Czytelnicy,

 Mieszkańcy gmin Olkusz,

 Klucze, Bukowno i Bolesław.

 

 

Nadszedł już czas, aby wspólnym artykułem przygotowanym przez trzy gminy odpowiedzieć na sponsorowane artykuły czwartej gminy i dać wreszcie kres wszelkim domysłom, niedomówieniom, nieprawdziwym informacjom etc.

 

Jak Państwo doskonale wiecie od lat gminę Olkusz, Klucze, Bukowno i Bolesław wspólnie łączy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu i Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu. Oba te podmioty działają od kilkunastu lat i nigdy do tej pory nie było aż tak wielu nieporozumień na tle ich funkcjonowania jak obecnie.

 

W ostatnim czasie szczególnie z artykułów sponsorowanych przez Burmistrza Olkusza Pana Romana Piaśnika można się dowiedzieć, jak to ponoć źle one funkcjonują i - można by wyciągnąć takie wnioski, że - działają wręcz na szkodę Mieszkańców. I tylko jedna "dobra" gmina chce uzdrowić sytuację i usunąć raka na tym organizmie.

 

Drodzy Mieszkańcy.

 

Oba te podmioty były i nadal są pod ścisłym nadzorem ich Wspólników i Rad Gmin. Bez ich zgody nic same nie mogą zrobić.

 

Każdy z włodarzy czterech gmin przez okres obecnej kadencji miał prawo i możliwości wpływania na działalność obydwu podmiotów. Również Pan Burmistrz Olkusza Roman Piaśnik miał takie możliwości. Tymczasem - jak pisze ostatnio prasa - jeszcze niedawno Burmistrz Olkusza chwalił publicznie Zarząd Związku ZKG "KM" za ich działalność.

 

Skąd więc taka nagła zmiana frontu - a może burmistrz działa pod jakąś nieznaną nam presją?

 

 

O co chodzi w PWiK-u?

 

Wszyscy Wspólnicy Spółki, a w szczególności Wspólnik - Gmina Olkusz - reprezentujący strategiczny udział, bo aż 64,38% wszystkich udziałów - mają wpływ na działania związane z prowadzonymi inwestycjami, budowaniem potencjału ludzkiego, jak i rzeczowego.

 

W Radzie Nadzorczej Spółki PWiK zasiadają: dwaj przedstawiciele załogi i po jednym przedstawicielu gminy desygnowanym przez poszczególne rady. Przedstawiciel Olkusza automatycznie zostaje Przewodniczącym Rady Nadzorczej, a Burmistrz Olkusza Pan Roman Piaśnik jest Przewodniczącym Zgromadzenia. W głosowaniach w Radzie Nadzorczej każdy członek Rady ma jeden głos, a Przewodniczący ma głos decydujący w przypadku równej liczby głosów za i przeciw w głosowanej sprawie. Tak więc tu o wynikach głosowań decyduje demokracja.

 

Natomiast w posiedzeniach Walnych Zgromadzeń Wspólników wszyscy czterej Wspólnicy głosują udziałami w Spółce. Ilość udziałów wynika wprost z wielkości majątku wodno-kanalizacyjnego, jaki znajduje się na terenie danej gminy wprowadzonego na majątek wspólny Spółki.

 

Tak więc Burmistrz Olkusza - jako największy udziałowiec - dysponując 64,38 % udziałów, poprzez podniesienie ręki praktycznie samodzielnie decyduje o losie każdej uchwały podejmowanej na Walnych Zgromadzeniach Wspólników.

 

Dotychczas mając takie możliwości Burmistrz Olkusza głosował zawsze „za” przyjęciem uchwał przedstawianych przez Zarząd Spółki, w tym za przyjęciem sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielił absolutorium Zarządowi w roku poprzednim.

 

Czy można zatem w tej sytuacji mówić, że cyt. "w ostatnich latach pozycja Gminy Olkusz w PWiK Sp. z o.o. została tak osłabiona, że w konsekwencji ani Burmistrz MiG Olkusz, ani przedstawiciel w Radzie Nadzorczej spółki, nie mają decydującego głosu podczas podejmowania decyzji w sprawie Zarządu"?

 

Owszem, o losach Zarządu Spółki decyduje Rada Nadzorcza, ale w pozostałych sprawach jak bieżące inwestycje, zaciąganie przez PWIK zobowiązań, przyjmowanie sprawozdań finansowych i rzeczowych, udzielanie absolutorium Zarządowi, jednoosobowo decyzję może podjąć Burmistrz Olkusza mając tyle udziałów w Spółce.

 

Ile więc może Burmistrz Olkusza – oceńcie drodzy Mieszkańcy sami.

 

Warto też wspomnieć jeszcze o jednym. W ubiegłym roku w trakcie dyskusji nad taryfą wychodząc naprzeciw prośbom Burmistrza Olkusza Wspólnicy podjęli decyzję i zobligowali Zarząd Spółki do negocjacji z bankiem w sprawie przypadającego na 2016 r. terminu wykupu obligacji i przesunięcia go na 2023r.

 

Zgodnie z przyjętym wcześniej programem emisji wykup dwóch transz obligacji w 2016r. wiązał się z większymi dopłatami przez gminy do taryfy. Nasze trzy gminy miały zabezpieczone w swoich budżetach odpowiednio wysokie środki na ten cel. Gmina Olkusz mimo takiej wiedzy nie zabezpieczyła takich środków w swoim budżecie na 2016 rok. Zagłosowaliśmy wówczas tak, jak chciał Olkusz mimo, że zdawaliśmy sobie sprawę, że nie ma nic za darmo. Ta decyzja kosztuje nas wszystkich dodatkowe kilkadziesiąt tysięcy złotych do spłaty, a mimo to niektórzy nadal dziś krzyczą, że to PWiK samodzielnie winduje cenę wody i ścieków w górę.

 

W Spółce nigdy nie było problemów z udostępnianiem zainteresowanym Wspólnikom danych finansowych, w tym również tych, stanowiących bazę wyliczeń dla wniosku taryfowego dotyczącego ustalenia wysokości cen i stawek abonamentowych. Każda zainteresowana gmina, każda Rada, w tym Radni Rady Miejskiej w Olkuszu mieli i mają nadal dostęp do tych materiałów poprzez swoich przedstawicieli w Zgromadzeniu Wspólników oraz w Radzie Nadzorczej Spółki.

 

Dzisiaj nie można mówić, że ktoś czegoś nie wie, czy wcześniej nie wiedział. Wystarczyło tylko zainteresować się danym tematem, a nie "płakać" dzisiaj, że koszty PWiK są zbyt wysokie. To są konsekwencje świadomie podejmowanych od 2005r. aż do dnia dzisiejszego decyzji przez wszystkich Wspólników oraz przez Rady Miejskie czy Gminne.

 

Ostatnia inwestycja za ponad 200 mln zł jest obecnie spłacana m.in. z zaciągniętego kredytu i wyemitowanych obligacji. Te koszty ponosić będą gminy ze swoich budżetów, a nie nasi Mieszkańcy w cenie wody. Przez najbliższe lata taryfa przyjmowana przez Radę MiG Olkusz dotyczy wyłącznie gmin, czterech jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast rzeczywista cena wody i ścieków dla Mieszkańców w poszczególnych gminach jest obniżana przez Rady Miast i Gmin poprzez ustalenie rocznych dopłat do taryfy z budżetów gmin.

 

Mamy zrealizowaną inwestycję za ponad 200 mln zł, którą nie wybudowały jakieś krasnoludki i nie one muszą ją spłacić. Jeżeli tego ktoś nie rozumie, to daremne są dyskusje w tym temacie na różnych forach, czy w artykułach sponsorowanych.

 

Żadna z czterech gmin do końca 2015 r. nie byłaby w stanie samodzielnie sprostać dyrektywom unijnym w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych. Jako pojedyncze gminy nie bylibyśmy w stanie zaciągnąć kredytów na prawie 80 mln zł (ok. 120 mln zł to dotacja unijna).

 

Koniec grudnia 2015r. był graniczną datą obligującą gminy do skanalizowania swoich aglomeracji w 100% przyjętych do wniosku o dofinansowanie. W przeciwnym razie groziły nam kary znacznie przewyższające wartość zrealizowanej inwestycji, czy wynikających teraz obciążeń finansowych dla gmin.

 

Żyjemy w XXI wieku i pewne "zdobycze cywilizacyjne", ale też troska o środowisko naturalne powinny być dla nas czymś oczywistym.

 

Dzięki tej inwestycji na terenach poszczególnych gmin znalazł się majątek wartości: Olkusz - ok. 115 mln zł, Bukowno - ok. 33 mln zł, Klucze - 43 mln zł i Bolesław - ok. 14 mln zł. Jednocześnie w związku ze wzrostem wartości majątku Spółki poszczególne gminy otrzymują w 2016r. większy podatek od nieruchomości w wysokościach: Olkusz - ok. 3,712 mln zł, Bukowno - ok. 0,873 mln zł, Klucze - 0,557 mln zł i Bolesław - ok. 0,412 mln zł.

 

Te właśnie pieniądze powinny być naszym zdaniem kierowane na dopłaty przez gminy do ceny wody. Pozostałe koszty to po prostu spłata inwestycji rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej oraz niezbędnej przebudowy dróg i chodników.

 

 

Jakość i smak wody.

 

Sprawą zanieczyszczenia wody w lutym br. nadal zajmuje się prokuratura i Najwyższa Izba Kontroli. Zarząd Spółki zrobił wszystko, aby we współpracy z gminami jak najszybciej zabezpieczyć w wodę do picia naszych Mieszkańców. Czy mogliśmy to zrobić lepiej i sprawniej? Pewnie tak.

 

Zanieczyszczenie wody było jednak incydentem, który nigdy wcześniej nie wystąpił i trudno dzisiaj wskazywać Zarząd PWiK jako winowajcę. Natomiast o tym, że woda będzie chlorowana do czasu przełączenia sieci na nowe źródła, tj. zaraz po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży wiemy od lutego. Taką decyzję podjęliśmy razem tj. wszyscy Wspólnicy Spółki (Olkusz też), Zarząd PWiK oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu. W tak gorącym czasie należy ograniczyć ryzyko ewentualnego zanieczyszczenia wody i możliwości zatruć zbiorowych, ale o tym trzeba umieć i mieć odwagę powiedzieć Mieszkańcom.

 

"Burmistrz Olkusza domaga się zmian w zarządzie Wodociągów" to kolejny naszym zdaniem nie do końca przemyślany ruch.

 

 

Drodzy Mieszkańcy.

 

Możemy Was zapewnić, że zmiana Zarządu nie wpłynie w żaden sposób ani na jakość, ani na smak, ani na cenę wody w naszych kranach.

 

W obecnej sytuacji przeprowadzenia największej inwestycji przez nasze samorządy w okresie ostatnich 25 lat i niedokończenia jej rozliczenia przez obecny zarząd PWiK w Olkuszu jego zmiana wydaje się być najgorszą rzeczą, jaką moglibyśmy sobie w tym czasie zafundować. Niewłaściwie rozliczona inwestycja, a przede wszystkim nieosiągnięcie efektu ekologicznego zaskutkuje koniecznością zwrotu nawet kilkudziesięciu milionów złotych dotacji unijnej!!! Konsekwencje z całą pewnością odczują wówczas odbiorcy wody.

 

Czy Burmistrz Olkusza ma pomysł, jakim kluczem podzielimy się wówczas kwotą zwrotu unijnej dotacji? Bo "tak na chłopski rozum" to znowu Olkusz będzie miał najwięcej do zwrotu. Czy wtedy też usłyszymy, że gmina Olkusz znowu jest dyskryminowana, bo nie ma środków w swoim budżecie?

 

A po ewentualnej zmianie Zarządu PWiK nowy zarząd będzie mógł zrzucać odpowiedzialność na swoich poprzedników, zaś odsunięty zarząd będzie klaskał, bo przecież uwolnił się od tego ciężaru. Gdzie tu sens, gdzie logika w takim działaniu?

 

Chyba, że nowy zarząd musi być koniecznie "mój", a wtedy woda będzie smaczniejsza i zapewne za darmo, a mityczne krasnoludki spłacą wszystkie zobowiązania.

 

Naszym zdaniem dopiero po całkowitym rozliczeniu inwestycji Wspólnicy mogą usiąść do rozmów nad tematem wyłonienia nowego zarządu spółki.

 

 

O co chodzi w ZKG "KM"?

 

W artykule "Płać, ale nie wymagaj? - o sytuacji ZKG KM" Pan Burmistrz Olkusza Roman Piaśnik stawia absolutnie niezrozumiałe dla nas zarzuty, iż "decyzje Związku potwierdzają jego przypuszczenia, że należy się przyjrzeć jego działalności, że interesy Mieszkańców MiG Olkusz nie są w Związku wystarczająco reprezentowane, że plany Zarządu ZKG "KM" często są niekorzystne dla Mieszkańców Gminy Olkusz".

 

Drodzy Mieszkańcy.

 

To, czy interesy danej gminy - w tym Gminy Olkusz - są wystarczająco reprezentowane w Związku zależy od ich przedstawicieli, którzy powinni być kompetentni i merytorycznie przygotowani do pracy w obradach zgromadzeń. Gmina Olkusz miała dotychczas trzech przedstawicieli, w tym Burmistrza Miasta i nikt nie ma najmniejszej intencji tego zmieniać.

 

Przy dobrej współpracy wszystkich gmin nie było również problemów z obsadą poszczególnych stanowisk i funkcji wspólnie wynegocjowanych, a następnie przyjmowanych przez Zgromadzenie Związku. Przecież poprzedni Przewodniczący Zarządu Związku Pan Łukasz Kmita, jak i jego poprzednik byli przedstawicielami Olkusza, a nie którejś z pozostałych trzech gmin. Niestety, obecny kandydat Burmistrza Olkusza, Pan Stanisław Łydka nie zyskał aprobaty, by w podobny sposób co ostatni Przewodniczący zostać przyjętym na to stanowisko. Pan Łydka ma obecnie możliwość stanąć do konkursu i go wygrać, jeżeli będzie najlepszy spośród kandydatów.

 

Sprzeciw Burmistrza Olkusza na takie rozwiązanie budzi nasze wątpliwości, czy aby rzeczywiście chodzi tylko o dobro Mieszkańców, czy może jednak o partykularne interesy niektórych osób i zapewnienie sobie status quo w Radzie Miejskiej Olkusza.

 

Na takie podejście do zarządzania w ZKG „KM’ my mówimy stanowcze "NIE".

 

Konieczne jest również wyjaśnienie kwestii wysokości dopłat wnoszonych przez poszczególne gminy do Związku.

 

Drodzy Mieszkańcy - gdyby ich nie było, nie byłoby w naszych czterech gminach komunikacji miejskiej, gdyż w przeciwnym razie to Mieszkańcy płaciliby za bilety cenę gwarantującą przewoźnikowi bieżące utrzymanie i odpowiedni zysk!!!

 

Wielkość dopłat wnoszonych przez poszczególne gminy wynika z realizacji wozokilometrów na ich terenie. Jednostkowo do każdego wozokilometra jest ona taka sama dla wszystkich Wspólników. Natomiast stwierdzenia Burmistrza Olkusza Romana Piaśnika, że cyt. "Gmina Olkusz została zmuszona do zwiększenia dopłat do Związku z 3 mln zł do 3,4 mln zł rocznie, mimo że pozostali członkowie Zgromadzenia wiedzieli, że w naszym budżecie nie ma rezerwy tak dużych środków" właściwie trudno skomentować.

 

Pozostałe gminy były bowiem w identycznych sytuacjach i musiały sobie z tym poradzić. Każdy z nas musiał zapewnić dopłatę, oczywiście proporcjonalnie do wozokilometrów. Rolą burmistrza, czy wójta jest przecież właściwe zarządzanie miastem i znalezienie potrzebnych środków finansowych oraz przygotowanie stosownych korekt uchwał budżetowych do podjęcia przez rady. Wnioski pozostawiamy więc Czytelnikom.

 

Zastanawiające jest również podawanie do publicznej wiadomości wyssanej z palca i absolutnie nieprawdziwej informacji, o jakoby mających nastąpić podwyżkach cen biletów dla Mieszkańców sołectw Gminy Olkusz.

 

O takim działaniu Związku nie ma mowy. Być może miał to być kolejny argument podany radnym olkuskim przed ewentualnym podjęciem uchwały o wystąpieniu ze Związku - co jest praktycznie jednoznaczne z jego rozwiązaniem. Tylko po co chce się wprowadzać radnych w błąd?

 

Szantaż pozostałych Wspólników, że w przypadku nie zatwierdzenia Pana Stanisława Łydki na Przewodniczącego Zarządu Związku grozi to wystąpieniem Olkusza ze Związku jest nie do zaakceptowania.

 

Mamy nadzieję, że Rada Miejska w Olkuszu pochyli się głęboko nad podjęciem tej decyzji, uwzględni wszystkie zagrożenia i uciążliwości wypływające z niej dla Mieszkańców Olkusza i nie zapomni, że Olkusz nie jest wyłącznie jedną z gmin powiatu, ale gminą będącą jednocześnie siedzibą powiatu olkuskiego.

 

Chcemy podkreślić, że Gmina Olkusz nie jest w żaden sposób dyskryminowana w Zgromadzeniu Związku. Ma trzy głosy, a każda z pozostałych gmin ma po dwa. Taki parytet podziału głosów jest zapisany w statucie i od lat doskonale się sprawdzał, aż do chwili obecnej.

 

Drodzy Mieszkańcy czterech gmin: Olkusza, Klucz, Bukowna i Bolesławia.

 

Zapewniamy Was, że wszystkie nasze działania mają na celu podjęcie jak najbardziej trafnych decyzji personalnych, aby oba podmioty jak najlepiej służyły Naszym Mieszkańcom.

 

Samorząd bowiem ma służyć ogółowi, środki finansowe trzeba dzielić w sposób oszczędny, celowy i rzetelny, aby korzyści z nich płynące rozwijały miasta i gminy, a także służyły całym społeczeństwom. Nie można doprowadzać do zamykania się w swoich małych podwórkach, gdyż jesteśmy tak bardzo ze sobą powiązani gospodarczo.

 

Ze strony Burmistrza Olkusza, Pana Romana Piaśnika - poza żądaniami zmian personalnych - nie padły żadne merytoryczne propozycje, dotyczące dalszego funkcjonowania obu podmiotów.

 

Nie chcielibyśmy więcej dyskutować z Burmistrzem Olkusza poprzez artykuły sponsorowane. Dlatego w trosce o wypracowanie najkorzystniejszych dla Mieszkańców naszych gmin rozwiązań i jednocześnie o jawność życia publicznego wzywamy Pana Romana Piaśnika, Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz do bezpośredniej, publicznej debaty wójtów i burmistrzów, podczas której omówione zostałyby wszystkie dzielące nas obecnie sprawy.

 

Naszym Mieszkańcom należy się rzetelna, uczciwa i prawdziwa informacja.

 

 

Z poważaniem

 

 

 

 


 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2579413


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube