strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-17 Sobota, Imieniny: Donata, Gizeli, Łukasza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.05.30 - Informacja budżetowa dotycząca m.in. wykonania Budżetu Miasta Bukowno za rok 2015.

 

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO

 


Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmn.) Burmistrz Miasta Bukowno podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą:

1. Wykonanie budżetu Miasta Bukowno za 2015r.

a) dochody wykonane: 34.354.634,46 zł, co stanowi 98,8% planu dochodów;

 

b) wydatki wykonane: 32.360.343,34 zł, co stanowi 96,1% planu wydatków;

 

c) nadwyżka budżetu miasta: 1.994.291,12 zł;

 

d) przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów: nie planowano

 

e) rozchody budżetu: 1.915.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu rozchodów.

2. Środki pochodzące z Unii Europejskiej wykorzystane przez Miasto Bukowno w 2015r. stanowią kwotę 6.568,87 zł.

 

3. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015r. – nie wystąpiły.

 

4. Dotacje:

a) otrzymane w 2015r. z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego stanowią kwotę 103.696,49 zł;
 

b) udzielone w 2015r. innym jednostkom samorządu terytorialnego stanowią kwotę 166.713,14 zł.

5. Miasto Bukowno nie udzielało w 2015r. poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

 

6. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2015r. ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.

a) Zastawnik Weronika Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ZASBUD” – umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości, ze względu na trudną sytuację finansową podatnika - w wysokości 3.699,00 zł;

 

b) Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowo – Leśnej Bór Biskupi - umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości, ze względu na trudną sytuację finansową podatnika w wysokości 1.148,00 zł;

 

c) Białopotocka Beata, Białopotocki Marek – rozłożenie na raty zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości ze względu na trudną sytuację materialną podatnika - w wysokości 493,00 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 9,00 zł.

 

d) Centrum Medyczne „Skałka” Sp. z o.o. – odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości w wysokości 8.303,00 zł oraz odroczenie zapłaty zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w wysokości 8.302,00 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 139,00 zł, ze względu na trudną sytuację finansową podatnika.

7. Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2015 r. udzielono pomocy publicznej:

Zastawnik Weronika Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ZASBUD” – udzielono pomocy publicznej, stanowiącej pomoc de minimis w kwocie 3.699,00 zł.

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2575126


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube