strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-23 Piątek, Imieniny: Damiana, Romana, Romany BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.05.31 - Wspólne wystąpienie Przewodniczących Rady Gminy Bolesław, Rady Gminy Klucze i Rady Miejskiej w Bukownie do Radnych Miasta i Gminy Olkusz.

Olkusz, 31 maja 2016r.

Sz. P. Jan Kucharzyk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu

Radni Rady Miejskiej w Olkuszu

 

 

W związku z informacjami prasowymi dotyczącymi zamiaru podjęcia uchwały o wystąpieniu Gminy Olkusz ze struktur Związku Komunalnego Gmin "Komunikacja Międzygminna" apelujemy do Państwa Radnych Rady Miejskiej w Olkuszu o odstąpienie od tej decyzji, bądź odłożenie jej w czasie.

 

 

Uzasadnienie:

  1. Państwa ewentualna decyzja o wystąpieniu Gminy Olkusz ze struktur ZKG „KM” będzie miała kolosalne znaczenie dla organizacji komunikacji miejskiej na terenie całego powiatu olkuskiego. Taka decyzja nie może być podejmowana w pośpiechu, bez bardzo gruntownej analizy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz przepisów pokrewnych, bez szerokich konsultacji społecznych, bez szczegółowej analizy zysków i strat. Tymczasem przyjęcie przez Państwa Radnych powyższej uchwały w kształcie dziś zaproponowanym będzie skutkować trudnymi do odwrócenia rezultatami z niewątpliwą szkodą dla naszych Mieszkańców.
  2. Do dnia dzisiejszego ze strony przedstawicieli Gminy Olkusz na Zgromadzeniach ZKG KM – poza jednoznacznymi żądaniami zmian personalnych - nie padły dotąd żadne merytoryczne propozycje zmian funkcjonowania Związku, zmiany zapisanych w statucie zasad rozliczania kosztów itp. Należy podkreślić, że do tej pory współpraca między gminami, członkami Związku przebiegała bardzo dobrze, a przyjmowane rozwiązania akceptowane były przez wszystkich członków Związku na zasadach partnerskiego konsensusu. Ale trzeba to też powiedzieć jasno – partnerski konsensus nie może polegać na dyktacie jednej, choćby i największej gminy. Gmina Olkusz nie jest w żaden sposób dyskryminowana w Zgromadzeniu Związku. Ma w nim trzy głosy, tymczasem każda z pozostałych gmin ma po dwa głosy. Taki parytet podziału głosów jest zapisany w statucie i od lat doskonale się sprawdzał.
  3. Decyzja Gminy Olkusz o „wyjściu” ze Związku ZKG „KM” wiązać się będą z ogromnymi utrudnieniami dla Mieszkańców wszystkich naszych gmin. Powołanie przez Gminę podmiotu konkurencyjnego wobec funkcjonującego obecnie Związku spowoduje ogromne perturbacje m.in. w zakresie konieczności organizacji przesiadek pomiędzy liniami obsługiwanymi przez różne podmioty, czy dystrybucji dwóch rodzajów biletów komunikacji miejskiej na tym samym terenie. Takie rozwiązanie musi się wiązać z podrożeniem komunikacji dla jej użytkowników, a co za tym idzie negatywnym odbiorem Państwa decyzji przez mieszkańców.
  4. Aktualnie w Związku Komunalnym Gmin „Komunikacja Międzygminna” trwa procedura konkursowa dotycząca wyłonienia kandydata na Przewodniczącego Zarządu Związku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 czerwca 2016r. W skład komisji konkursowej wchodzi zaś dwóch przedstawicieli Gminy Olkusz, a jej przewodniczącym jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. W świetle powyższego logicznym i zasadnym byłoby odłożenie dyskusji w sprawie podjęcia takiej uchwały do czasu rozstrzygnięcia tego konkursu. Podjęcie tej decyzji w dniu dzisiejszym stawia pod znakiem zapytania sens dalszego prowadzenia tego postępowania konkursowego.
  5. Trudno nie zauważyć problemów we wzajemnej komunikacji pomiędzy obecnymi członkami Związku. Dlatego z zadowoleniem przyjęliśmy skierowaną do Pana Romana Piaśnika, Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz propozycję przeprowadzenia publicznej debaty wraz z Wójtami Gmin Bolesław i Klucze oraz Burmistrzem Miasta Bukowno w sprawach naszego wspólnego udziału w PWiK Sp. z o.o. oraz w ZKG „KM”. Taka debata w udziałem również Państwa Radnych, Mieszkańców oraz przedstawicieli mediów lokalnych byłaby znakomitą okazją do zaprezentowania stronom obecnego sporu wszystkich swoich argumentów, co byłoby pomocne również Państwu w podjęciu tej jakże odpowiedzialnej decyzji.
  6. Dotychczasowa współpraca Gmin w ramach Związku układała się bardzo dobrze. Mieszkańcy korzystający z komunikacji publicznej byli zadowoleni z podejmowanych w ostatnim okresie działań merytorycznych i wizerunkowych Związku. Jesteśmy otwarci na doskonalenie formuły działania Związku, apelujemy też o niepodejmowanie decyzji pod wpływem emocji.

 

Dobrze zorganizowana komunikacja zaspokajająca potrzeby całego regionu, to komunikacja na szczeblu powiatowym. Po ewentualnym wystąpieniu Gminy Olkusz, ZKG "KM" nadal będzie realizował swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym planem transportowym, co naszym zdaniem może prowadzić do dalszej eskalacji niepotrzebnego nikomu konfliktu.

 

Wystąpienie Gminy Olkusz z pewnością wywoła negatywne skutki dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w Olkuszu, a także w pozostałych gminach.

 

Apelujemy do wszystkich Radnych Rady Miejskiej w Olkuszu o rozważenie naszego apelu i podjęcie dobrej decyzji w tak ważnej społecznie sprawie.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Bolesław

Ewa Dychtoń

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie

Edmund Gmitruk

 

Przewodniczący Rady Gminy Klucze

Bogusław Paś

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2579484


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube