strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-23 Pon., Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.06.03 - BONY NA INNOWACJE - rozwiń swoją firmę z funduszami europejskimi.

Bony na innowacje.

Kolejna szansa na współpracę

MŚP z sektorem badawczym.

 

 

Szansą dla przedsiębiorców są bony na innowacje dedykowane rozwojowi obszarów będących regionalnymi specjalizacjami Małopolski.

 

Województwo Małopolskie po raz kolejny daje przedsiębiorcom możliwość wzmocnienia rozwoju technologicznego i innowacji poprzez działania służące zwiększeniu aktywności badawczo-rozwojowej MŚP, prowadzącej do wytworzenia i przygotowania do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów i usług.

 

Kto może otrzymać bon na innowacje?

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa MŚP zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego.

 

Jaka jest wysokość bonu na innowacje?

 

W ramach konkursu przewidziano dwa typy projektów:

 • typ projektu A: Mały bon na innowacje,
  dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 000 PLN;
 • typ projektu B: Duży bon na innowacje,
  dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 PLN.

Maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść 90%, w przypadku bonu uzyskanego po raz pierwszy. Przedsiębiorcy, którzy otrzymali już bon na innowację w poprzednim konkursie, mogą ubiegać się o wsparcie kolejnego projektu, przy dofinansowaniu 80%.

 

Jaka jest istota bonu na innowacje?

 

Wsparcie może zostać przeznaczone na zakup usług badawczo-rozwojowych i/lub proinnowacyjnych.

 

Katalog usług badawczo-rozwojowych kwalifikowanych zarówno w ramach małego jak i dużego bonu na innowacje obejmuje:

a) typ 1: usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych,

b) typ 2: usługi w zakresie wzornictwa.

Katalog usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach: małego bonu na innowacje, dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa obejmuje:

c) typ 3: usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych,

d) typ 4: usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab),

e) typ 5: usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań,

f) typ 6: usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym.

Przedsiębiorca wybiera wykonawcę bonów spośród podmiotów uprawnionych do świadczenia usług badawczo-rozwojowych oraz usług proinnowacyjnych.

 

Do podmiotów takich należą:

 • jednostki naukowe;
 • przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego;
 • niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium lub notyfikowane laboratorium;
 • centra transferu technologii;
 • spółki celowe;
 • instytucje otoczenia biznesu (IOB) – ośrodki innowacji.

Usługi wspierane w ramach Poddziałania 1.2.3 mogą być realizowane również przez konsorcja z udziałem podmiotów uprawnionych do samodzielnego świadczenia poszczególnych typów usług.

 

Zapraszamy mikro-, małe i średnie firmy, a także podmioty, które mogą być wykonawcami bonów, do aktywnego uczestnictwa w procesie transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrażania do działalności rynkowej przedsiębiorstw innowacji o charakterze technologicznym lub nietechnologicznym.

 

 

Ważne terminy!

 

Konkurs realizowany jest w trybie naboru otwartego.

 

Nabór i ocena wniosków prowadzone będą w sposób ciągły, w podziale na 30-dniowe rundy od 6 czerwca 2016 r. do dnia 31 października 2016 r. do godziny 15.00 lub do wyczerpania limitu środków przewidzianego na konkurs.

 

Jaki jest czas na zrealizowanie bonu?

 

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy. Realizacja projektu nie może rozpocząć się później niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

 

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.pl.

 

 

Gdzie szukać informacji?

 • Strona internetowa: www.rpo.malopolska.pl
 • Punkty informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:
  • Kraków, ul. Wielicka 72B,
   tel. 12 616 0 616,
   e-mail: fem@umwm.pl;
  • Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5,
   tel. 32 627 23 10,
   e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
  • Nowy Sącz, ul. Wazów 3,
   tel. 18 442 25 78,
   e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
  • Nowy Targ, al. 1000-lecia 35,
   tel. 18 540 90 32,
   e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
  • Tarnów, ul. Wałowa 37,
   tel. 14 628 88 12,
   e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

 

  

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2608001


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube