strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-21 Sobota, Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.06.24 - Dofinansowanie z budżetu miasta do zakupu i instalacji ciśnieniowych przepompowni ścieków.

Kolejne wsparcie z budżetu miasta Bukowno dla osób podłączających swoje nieruchomości do zbiorowego systemu kanalizacyjnego.

 

 

Burmistrz Miasta Mirosław Gajdziszewski zaproponował Radzie Miejskiej przyjęcie kolejnego mechanizmu wsparcia dla tych Mieszkańców, u których do podłączenia nieruchomości do kanalizacji niezbędne jest zastosowanie ciśnieniowej przepompowni ścieków.

 

Wówczas właściciel takiej nieruchomości może uzyskać z gminy dotację na zakup i montaż takiej przepompowni.

 

Rozwiązanie takie obowiązywać będzie wyłącznie do 30 września br.

 

Dotacja może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, nie więcej jednak niż 2.000 zł (dwa tysiące złotych).

 

Szczegółowe zasady dotyczące udzielania takich dotacji określa Uchwała Nr XXVIII/194/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowych przepompowni ścieków związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego.

 

Wnioskodawca będący posiadaczem tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Miasta Bukowno lub włada taką nieruchomością jako posiadacz samoistny, który zobowiąże się jednocześnie wybudować w terminie do 30 września 2016 roku przyłącze kanalizacyjne ciśnieniowe (wymagające zakupu i montażu przepompowni ścieków) swojego budynku mieszkalnego do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej, zawrzeć z odbiorcą ścieków umowę na odbiór nieczystości ciekłych oraz zlikwidować zbiornik bezodpływowy (szambo) może uzyskać dotację w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych takiej inwestycji.

 

Oprócz tego – jak dla wszystkich pozostałych mieszkańców Bukowna – można się też starać o dotację na podłączenie do sieci (max. do 500 zł) na podstawie Uchwały Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego z późniejszymi zmianami.

 

Korzystanie z dotacji z budżetu miasta Bukowno na ten cel nie wyklucza możliwości skorzystania z wprowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu na wyraźne żądania wystosowywane przez Burmistrza Miasta Bukowno systemu ratalnego, który umożliwia rozłożenie płatności za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego nawet na 36 miesięcznych rat.

 

 


 

APEL Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu do mieszkańców gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze o wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych i podłączanie się do sieci kanalizacyjnej.

 

 


System ratalny 
dla przyłączy realizowanych w ramach Projektu "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I".

 

W związku z realizacją Projektu "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I" i koniecznością osiągnięcia efektu ekologicznego, zastosowano system ratalny za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców Gmin Olkusza, Bukowna, Bolesławia i Klucz na poniższych warunkach:

 

1) Gmina Olkusz, Klucze

 

- I rata winna wynosić 25% wartości brutto.

- II rata i kolejne raty mogą byś na wniosek Zleceniodawcy rozliczane przez okres do 36 m-cy od dnia pierwszej wpłaty - lecz wysokość ustalonej raty miesięcznej powinna być nie mniejsza niż 50,00zł.

 

W przypadku uchwalenia dotacji przez Radę Miejską w Olkuszu, Radę Gminy Klucze wysokość I raty będzie kształtować się na poziomie uchwalonych decyzji.

 

2) Gmina Bukowno, Bolesław:
 

- I rata winna wynosić 25% wartości brutto, ale nie więcej niż:

  • 500,00  – w odniesieniu do zasad udzielania dotacji przez Gminę Bukowno
  • 600,00 zł – w odniesieniu do zasad udzielania dotacji przez Gminę Bolesław

- II rata i kolejne raty mogą być na wniosek Zleceniodawcy rozliczane przez okres do 36 miesięcy od dnia pierwszej wpłaty - lecz wysokość ustalonej raty miesięcznej powinna być nie mniejsza niż 50,00zł.

 

 

Cennik za wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych realizowanych w ramach Projektu "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I".

 

Ceny za przyłącza kanalizacyjne wg długości:
 

Długość

przyłącza kanalizacyjnego

 Cena

za 1mb

[zł netto]

Cena

za 1mb

[złbrutto]

Przyłącze kanalizacyjne do 10mb

95

116,85

Przyłącze kanalizacyjne powyżej 10mb do 20mb

80

98,40

Przyłącze kanalizacyjne powyżej 20mb do 30mb

75

92,25

Przyłącze kanalizacyjne powyżej 30mb do 40mb

70

86,10

Przyłącze kanalizacyjne powyżej 40mb do 50mb

65

79,95

Przyłącze kanalizacyjne powyżej 50mb

60

73,80 

 

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607918


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube