strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-23 Pon., Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.07.04 - Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje XXX nadzwyczajn± Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 7 lipca 2016r. o godz. 14.30.

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz±dzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.,poz. 466/ zwołuje XXX  Nadzwyczajn± Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 7 lipca  2016r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porz±dek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocno¶ci obrad.

2. Rozpatrzenie projektów  uchwał w sprawach:

2.1. Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015r.
2.2. Zmiany Uchwały Nr XXI/140/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2015r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2016-2023.
2.3. Przyjęcia „Regulaminu utrzymania czysto¶ci i porz±dku na terenie Miasta Bukowno”.
2.4. Szczegółowego sposobu i zakresu ¶wiadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła¶cicieli nieruchomo¶ci i zagospodarowania tych odpadów.
2.5. Terminu, częstotliwo¶ci i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodnicz±cy Rady
/-/ Leopold Derda

 

 

Transmisja wideo będzie dostępna pod adresem:

www.bukowno.pl/transmisja-wideo

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2608006


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube