strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-22 Niedziela, Imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.08.11 - Burmistrz Miasta Bukowno informuje o wyłożeniu do publicznego wgl±du projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczn± i paliwa gazowe dla Gminy Bukowno.

Działaj±c na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz±dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póĽn. zm.) w zwi±zku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) Burmistrz Miasta Bukowno zawiadamia:

 

o wyłożeniu do wgl±du publicznego:

 
"Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczn± i paliwa gazowe dla Gminy Bukowno".

 

 

Powyższy dokument wyłożony jest do wgl±du na okres 21 dni, tj. od 11.08.2016 r. do 31.08.2016 r.
 

Dokument jest dostępny na stronie internetowej:

bip.malopolska.pl.
 

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczn± i paliwo gazowe oraz gospodark± niskoemisyjn± na obszarze gminy maj± prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.

 

 

Uwagi proszę składać osobi¶cie, w siedzibie Urzędu Miejskiego lub przesłać na adres:

Urz±d Miejski w Bukownie 
ul. Kolejowa 16,
32-332 Bukowno

 

lub drog± mailow± na adres: projekt.bukowno@gmail.com
 

lub bezpo¶rednio do Wykonawcy:

Ecovidi Piotr Stańczuk
ul. Łukasiewicza 1, lok.303, 31-429 Kraków
 

Osob± do kontaktu jest p. Joanna Morawska,

tel. 503-56-47-47.

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607996


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube