strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-20 Wtorek, Imieniny: Anety, Lehca, Leona BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.08.22 - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w projekcie Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do projektu "Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych" realizowanego od 1 sierpnia 2016r. do 31 lipca 2019r. na terenie województwa małopolskiego. Celem projektu jest wsparcie 40 innowacyjnych pomysłów dotyczących usług opiekuńczych dla osób zależnych.

 


 

Projekt "Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie powstał z myślą o wykorzystaniu innowacyjnych, a co ważniejsze oddolnych rozwiązań mających poprawić i zwiększyć skuteczność usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych – szczególnie tych świadczonych na poziomie lokalnych społeczności.  Projekt wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem Projektu jest wypracowanie 40 innowacyjnych pomysłów dotyczących usług opiekuńczych dla osób zależnych, z których minimum 6 % zostanie przygotowanych do upowszechnienia na szeroką skalę.

 

Podjęte działania poprzez wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów z zakresu opieki nad osobami zależnymi. Innowacje społeczne w ramach projektu będą wspierane poprzez udzielanie grantu na tworzenie i testowanie nowych rozwiązań. Tryb projektu grantowego umożliwi pobudzenie innowacyjności na najniższych szczeblach oraz dotarcie do oryginalnych pomysłów, które bez tego dofinansowania nie miałyby szans na realizację.

 

Wsparcie projektu będzie kierowane do:

  • Odbiorców i użytkowników nowych rozwiązań, tj. osób zależnych oraz ich opiekunów, tj. osób niepełnosprawnych intelektualnie, osób niepełnosprawnych wymagających usług opiekuńczo-asystenckich, wsparcia asystenckiego przy uczestniczeniu w życiu społecznym i obywatelskim oraz osób starszych wymagających zapewnienia opieki w miejscu ich zamieszkania.
  • Innowatorów, mających pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę oraz rozwiązanie w zakresie usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych tj. osób fizycznych, podmiotów (organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych, podmiotów pomocy i integracji społecznej oraz jednostek sektora publicznego, przedsiębiorstw, w tym z sektora ekonomii społecznej, Kościołów i zw. wyznaniowych), partnerstw.

Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2016 r. do 31 lipca 2019 r. na terenie województwa Małopolskiego.

 

Wartość projektu wynosi 3.253.700,00 zł, (finansowane ze środków europejskich: 3.067.913,73 zł).

 

 

Etapy realizacji projektu grantowego

 

 

Od początku realizacji projektu tj. od sierpnia br. na rzecz potencjalnych innowatorów zaplanowano następujące wsparcie:

  • Punkt informacyjny w biurze Inkubatora, w którym mogą Państwo zasięgnąć informacji o możliwych formach wsparcia, zasadach przystąpienia do projektu, jego realizacji, a także harmonogramie działań.
  • Doradztwo prawne i finansowe w zakresie innowacji społecznych udzielane w formie konsultacji telefonicznych, mailowych oraz osobistych.
  • Wsparcie doradcy ds. innowacji z zakresu wypracowania i wdrażania innowacji.
  • Wsparcie opiekuna innowacji przypisanego do konkretnego pomysłu.
  • Współpraca przy opracowaniu pomysłu innowacyjnego.
  • Pomoc w nawiązaniu kontaktu z Samorządem Terytorialnym.
  • Spotkania grup tematycznych w ramach Regionalnej Platformy Współpracy.

 źródło: www.rops.krakow.pl

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2577151


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube