strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-01-24 Środa, Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.08.24 - Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Strefie Aktywności Gospodarczej w Bukownie

 

BURMISTRZ MIASTA BUKOWNO OGŁASZA

 

 

 
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Bukowno oznaczonych jako działki: nr 599, nr 600, nr 601, obręb ewidencyjny Wodąca, położonych w Strefie Aktywności Gospodarczej w Bukownie, częściowo objętych Specjalną Strefa Ekonomiczną. Nieruchomości stanowiące działki nr 599, nr 600, nr 601 są niezabudowane, wolne od obciążeń, leżą w terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem P.2a – tereny obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych, oraz w obrębie terenu górniczego – rejon kategorii B przydatności do zabudowy. Teren nieruchomości jest częściowo zadrzewiony, usuniecie drzew może nastąpić w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.). Na działkach nr 599, nr 600 i nr 601 zlokalizowane są słupy oraz linie napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV.
 
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż ww. nieruchomości odbyły się 31.03.2016 r. II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż ww. nieruchomości odbyły się 07.06.2016 r. 

 1. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętej księgą wieczystą KR1O/00077491/2, oznaczonej jako działka nr 599 o pow. 0,5689 ha odbędzie się dnia 29.09.2016 r. o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 (sala narad). Cena wywoławcza netto: 285 400,00 zł. Wysokość wadium: 35 000,00 zł.
   
 2. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętej księgą wieczystą KR1O/00077491/2, oznaczonej jako działka nr 600 o pow. 0,5669 ha odbędzie się dnia 29.09.2016 r. o godz. 10.30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 (sala narad). Cena wywoławcza netto: 284 400,00 zł. Wysokość wadium: 35 000,00 zł.
   
 3. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętej księgą wieczystą KR1O/00077491/2, oznaczonej jako działka nr 601 o pow. 0,5654 ha odbędzie się dnia 29.09.2016  r. o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 (sala narad). Cena wywoławcza netto: 310 400,00 zł. Wysokość wadium: 40 000,00 zł.
   
 4. W ww. przetargach mogą wziąć udział oferenci, którzy wpłacą wadium w pieniądzu, w terminie do dnia 23.09.2016 r. na konto Urzędu Miejskiego w Bukownie nr 59 1240 4748 1111 0000 4874 8719 BANK PEKAO S.A. (decyduje data uznania rachunku bankowego).
  Na wpłacie należy podać numer działki, której dotyczy wpłata.
   
 5. Przetargi są ważne bez względu na liczbę uczestników przetargów, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).
   
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
   
 7. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie, o których zostanie pisemnie powiadomiony, Burmistrz Miasta Bukowno odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
   
 8. Burmistrz Miasta może odwołać przetargi jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargów do publicznej wiadomości.
   
 9. Ze stanem faktycznym i prawnym ww. nieruchomości oraz szczegółowymi warunkami przetargów zawartymi w regulaminach przetargów należy zapoznać się przed terminami przetargów w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 (pok. nr 19 i nr 21), tel. 32 626 18 55, 626 18 48 oraz na stronie internetowej www.bukowno.pl

 

Pliki do pobrania:

 

Regulaminy przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Bukowno oznaczonych jako działki: nr 599, nr 600, nr 601, obręb ewidencyjny Wodąca, położonych w Strefie Aktywności Gospodarczej w Bukownie, częściowo objętych Specjalną Strefa Ekonomiczną

 Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2558697


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube