strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-21 Sobota, Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.10.03 - Informacje na temat działania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Mieszkanców Miasta Bukowno.

 

 

INFORMACJA

 

 

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA BUKOWNO ZNAJDUJˇCY SIĘ W UJKOWIE STARYM PRZY SKŁADOWISKU ODPADÓW JEST CZYNNY:

KAŻDA ¦RODA i SOBOTA
W GODZINACH 0D 7:00 DO 13:00.

 

 

Odpady zostan± przyjęte do Punktu po okazaniu dokumentu potwierdzaj±cego zamieszkanie na terenie Miasta Bukowno, np.: dowód osobisty, umowa najmu, potwierdzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Rodzaj przyjmowanych odpadów:

  • przeterminowane leki i chemikalia
  • zużyte baterie i akumulatory
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe
  • zużyte opony
  • odpady zielone
  • odpady budowlane i rozbiórkowe
  • odpady komunalne podlegaj±ce obowi±zkowi selektywnego zbierania (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady podlegaj±ce biodegradacji).

 


Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" Sp. z o.o.
32-329 Bolesław, ul. Osadowa 1 tel/fax. 32 6461148
www.zgkboleslaw.com

 

S±d Rejonowy dla Krakowa-¦ródmie¶cia w Krakowie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego, KRS nr 0000041504,

Kapitał zakładowy 2.820.500,00 zł, NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647.


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607992


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube