strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-23 Pon., Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.09.30 - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bukowno wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko przyjęte!

 UCHWAŁA NR XXXIII/215/2016
RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE
z dnia 27 września 2016 r.

 

 

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.),w związku z uchwałą Nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno, Rada Miejska w Bukownie uchwala, co następuje:


§ 1.

1. Uchwala się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno.
2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) Załącznik Nr 1 – tekst część I - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego,
2) Załącznik Nr 2 - rysunek w skali 1:10 000 – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego,
3) Załącznik Nr 3 – tekst część II - Kierunki zagospodarowania przestrzennego,
4) Załącznik Nr 4 – rysunek w skali 1:10 000 – Kierunki zagospodarowania przestrzennego,
5) Załącznik Nr 5 – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno.

 

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/320/98 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 czerwca 1998 roku w sprawie zatwierdzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bukowna.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bukowno.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Edmund Gmitruk

 

 

 UCHWAŁA NR XXXIII/215/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno

 Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2608001


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube