strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-20 Wtorek, Imieniny: Anety, Lehca, Leona BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.10.28 - Duże zmiany i inwestycje w ZGH Bolesław.

  Duże zmiany i inwestycje

  w ZGH Bolesław.

 

 

Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław podjęły decyzję o rozpoczęciu rozruchu nowej instalacji przerobu odpadów poflotacyjnych, a także rozpoczęciu eksploatacji nowego złoża rudy cynku oraz budowie nowej hali wanien.

 

Od kilku lat Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław (znajdujące się w grupie Stalproduktu) przygotowują się do zamknięcia kopalni Olkusz-Pomorzany i rozpoczęcia procesu jej likwidacji. Zakończenie wydobycia rudy planowane było na koniec 2017 roku. Wynikało to z faktu sczerpania się eksploatowanego złoża (coraz mniejsze przyrosty zasobów i spadek zawartości metali w rudzie), a przez to braku dalszej możliwości efektywnego funkcjonowania kopalni. Priorytetem stało się utrzymanie co najmniej połowy wsadów z własnych źródeł do produkcji cynku dla ZGH.

 

fot. Piotr Myszor

 

Stalprodukt przypomniał, że Huta Cynku Miasteczko Śląskie, druga huta działająca w ramach Segmentu Cynku, dzięki innemu procesowi produkcji cynku (ISP), od lat bazuje na dostawach koncentratów ze źródeł zewnętrznych. W ostatnich latach zamknięto kilka dużych kopalń lub czasowo ograniczono ich produkcję i na rynku wystąpił znaczący deficyt koncentratów (szacowany tylko w roku 2016 na około 800 tys. ton), który doprowadził do wzrostu cen koncentratów i samego cynku. Dla ZGH oznacza to coraz większe koszty zakupu surowca od dostawców zewnętrznych.

 

Spółka od kilku lat zwiększa udział we wsadzie koncentratów z przerobu (recyklingu) odpadów cynkonośnych, tj. pyłów stalowniczych, szlamów oraz odpadów poflotacyjnych i stara się dostosować do ich wykorzystania stosowaną technologię elektrolizy poprzez uruchomienie instalacji odchlorowania i odfluorowania. Udział recyklingu we wsadzie wzrósł z 10 do 30 proc. Prowadzone są także prace rozpoznawcze na złożach Klucze i Laski, "celem ich ewentualnego wykorzystania". Zarząd ZGH złożył wniosek o przyznanie koncesji na poszerzenie obszaru aktualnie eksploatowanego złoża "Klucze I".

 

Wczoraj "uprawomocniła się decyzja Ministra Środowiska o zmianie koncesji nr 1/2009 z dnia 02.02.2009 r. na wydobywanie rud cynku i ołowiu ze złoża "Klucze I" (poniżej poziomu +251 m. n.p.m. do poziomu +200,2 m. n.p.m.), położonego w granicach administracyjnych gminy Klucze, powiat olkuski, województwo małopolskie".

 

Poszerzono obszar górniczy "Klucze I" o część pozauskokową, co pozwoli wyeksploatować z tej części złoża ok. 2 mln ton rudy. Uwzględniając ok. 4 mln ton zasobów kopalni Olkusz-Pomorzany oraz dodatkowe przyrosty, przyjęto realizację nowego harmonogramu sczerpywania złoża, co umożliwi utrzymanie wydobycia w tej kopalni do roku 2020.

 

Według informacji Stalproduktu nowa strategia funkcjonowania części górniczej spółki przewiduje zmniejszenie wydobycia rudy z poziomu 2,45 mln ton rudy do średnio 1,8 mln ton rocznie. "Spółka będzie mogła nadal produkować z ww. złóż ok. 60 tys. ton koncentratów cynku rocznie, co pozwoli wyprodukować łącznie o ok. 170 tys. ton koncentratów więcej niż w przypadku realizacji scenariusza zamknięcia kopalni w roku 2017".

 

Nakłady inwestycyjne na udostępnienie nowej części złoża wyniosą ok. 25 mln zł. Wydłużenie eksploatacji kopalni "Olkusz-Pomorzany" pozwoli także na odsunięcie w czasie kosztów jej likwidacji, szacowanych na ok. 142 mln zł.

 

Podjęto decyzję o rozpoczęciu rozruchu nowej instalacji przerobu odpadów poflotacyjnych, co jest jednym z kluczowych elementów strategii pozyskania materiałów wsadowych do produkcji cynku. Ponadto inwestycja została zrealizowana celem racjonalizacji gospodarki składowiskiem odpadów poflotacyjnych, tj. stawami osadowymi.

 

To pierwsza w świecie instalacja tego typu, pozwalająca efektywnie odzyskać cynk i ołów w formie cynkowych koncentratów siarczkowych z odpadów nagromadzonych przy kopalniach cynkowych. Zakładany przerób odpadów docelowo wyniesie ok. 2 mln ton rocznie, co pozwoli wyprodukować ok. 20 tys. ton koncentratów cynkowych w skali roku. Przez okres najbliższych 15 lat będzie to stanowiło ok. 15 proc. wsadu do produkcji cynku.

 

Koszt realizacji inwestycji wyniósł ok. 58 mln zł, przy czym kwota 42 mln zł stanowi dofinansowanie z pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW. Przy średnich cenach rynkowych cynku z 2015 roku szacowany okres zwrotu z tej inwestycji wynosi 4 lata. Okres ten może się skrócić po osiągnięciu efektu ekologicznego i częściowym umorzeniu pożyczki.

 

Zarząd ZGH Bolesław podjął także decyzję o wydaniu ok. 240 mln zł na budowę nowej hali wanien. Pozwoli to na zwiększenie możliwości produkcji cynku elektrolitycznego przez spółkę z 80 do 100 tys. ton rocznie. Spółka stara się o uzyskanie współfinansowania tej inwestycji z NCBR w ramach Programu Inteligentny Rozwój w kwocie ok. 40 mln zł. "Innowacyjnością będzie możliwość produkcji cynku metodą elektrolityczną przy zastosowaniu we wsadach tlenków pochodzących z recyklingu pyłów stalowniczych w ilości ok. 50 proc. oraz koncentratów siarczkowych pochodzących z wtórnego przerobu odpadów poflotacyjnych, co zapewni większą elastyczność w zarządzaniu dostawami koncentratów z różnych źródeł" - czytamy w komunikacie spółki. Budowa ma się zakończyć w I półroczu 2019 roku.

 

Dzięki temu ZGH stanie się pierwszym w świecie producentem cynku metodą elektrolityczną wykorzystującym we wsadach ponad połowę materiałów pochodzących z recyklingu. Obok zwiększenia produkcji o 25 proc. przyniesie to także pięcioprocentowy spadek jednostkowego kosztu produkcji oraz zmniejszenie jej energochłonności o 1,5 proc. Przez wykorzystanie materiałów z recyklingu obniżone zostaną także  koszty materiałów wsadowych.

 

Segmentu Cynku dalej będzie także upraszczał strukturę spółek zależnych, aby poprawić efektywność działania. ZGH przejmie Bolesław-Recycling poprzez "przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez utworzenia nowych akcji i bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej". Połączenie spółek ma pozwolić na zmniejszenie kosztów ich funkcjonowania o ok. 2 mln zł rocznie, a tym samym maksymalizację zysków łączących się spółek.

 

wnp.pl

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2577151


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube