strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-22 Niedziela, Imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.11.08 - Ogłaszenie I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Bukownie, w Strefie Aktywności Gospodarczej, stanowiących własność Gminy Bukowno

Burmistrz Miasta Bukowno
ogłasza I przetargi ustne nieograniczone 

 

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych w Bukownie, w obrębie ewidencyjnym Wodąca, w Strefie Aktywności Gospodarczej, stanowiących własność  Gminy Bukowno. Nieruchomości te są wolne od obciążeń. Leżą w terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem P. 2a – tereny obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych. Przez teren nieruchomości nr 1- składającej się z działek : 292/1, 299/9, 314/5 i nr 2 - składającej się z działek : 292/2, 299/10, 314/6 przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Na nieruchomości nr 2 usytuowany jest żelbetonowy słup ww. linii energetycznej.

 

 

  1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 1 odbędzie się dnia 12.12.2016r. o godz. 1000, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 ( sala narad ).
  2. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 2  odbędzie się dnia 12.12.2016r. o godz. 1015,w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 ( sala narad ).
  3. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 3  odbędzie się dnia 12.12.2016r. o godz. 1030, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 ( sala narad ).
  4. W przetargach mogą wziąć udział oferenci, którzy wpłacą wadium w pieniądzu, w terminie do dnia 06.12.2016r. na konto Urzędu Miejskiego w Bukownie nr 59 1240 4748 1111 0000 4874 8719 BANK PEKAO S.A. (decyduje data uznania rachunku bankowego). Na wpłacie należy podać liczbę porządkową nieruchomości, której dotyczy wpłata.
  5. Przetargi są ważne bez względu na liczbę uczestników przetargów, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).
  6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  7. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie, o których zostanie pisemnie powiadomiony, Burmistrz Miasta Bukowno odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  8. Burmistrz Miasta może odwołać przetargi jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargów do publicznej wiadomości.
  9. Ze stanem faktycznym i prawnym ww. nieruchomości oraz szczegółowymi warunkami przetargów zawartymi w Regulaminach przeprowadzenia przetargów należy zapoznać się przed przetargami w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa w Urzędzie Miejskim w Bukownie, przy ul. Kolejowej 16 (pok. nr 19 i 21 ), tel. (32) 6261855, 6261848, oraz na stronie internetowej www.bukowno.pl    

 

Pliki do pobrania:

 

Regulaminy I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Bukownie, w Strefie Aktywności Gospodarczej, stanowiących własność Gminy Bukowno.

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607994


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube