strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-23 Pon., Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.11.24 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje XXXV Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 29 listopada 2016r. o godz. 14.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1515/ zwołuje XXXV Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 29 listopada o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z dnia 25 października 2016r.
3. Zapytania mieszkańców.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 

4.1. Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2015r.
4.2. Zmieniająca Uchwałę Nr XXI/140/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2015r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2016-2023.
4.3. Zmiany Uchwały Nr XXXIV/218/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25.10.2016r w sprawie trybu prac nad projektem Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno.
4.4. Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Bukowno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
4.5. Przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno.
4.6. Powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie.
4.7. Niewykonania przez Burmistrza Miasta Bukowno prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 364, obręb ewidencyjny Bukowno Miasto.
4.8. Wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, którego celem jest wspólne działanie na rzecz przygotowania aplikacji i realizacji zadania: "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach: Bukowno, Klucze i Bolesław" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji ( paliwa stałe) – SPR.
4.9. Wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, którego celem jest wspólne działanie na rzecz przygotowania aplikacji i realizacji zadania: "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła ciepła, zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.
4.10. Zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1, uchwały w sprawie planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bukowno, uchwały w sprawie założenia gimnazjum w Bukownie oraz uchwały w sprawie planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Bukowno.
4.11. Zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy.
4.12. Uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017.
4.13. Zmiany uchwały nr XXIX/199/2012 Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie podziału Miasta Bukowno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
4.14. Zmiany uchwały nr XXX/206/2013 Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie podziału Miasta Bukowno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta za okres od dnia 21.10.2016r. do 24.11.2016r.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od dnia 21.10.2016 do 24.11.2016r.
7. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
9. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
10. Zakończenie obrad.

 

 

Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem:

www.bukowno.pl/transmisja-wideo 

 

 Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2608006


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube