strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-21 Sobota, Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.11.25 - Burmistrz Miasta Bukowno zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bukowno na lata 2016-2023

 Burmistrz Miasta Bukowno zaprasza do udziału
w konsultacjach społecznych dotyczących projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bukowno
na lata 2016-2023


Na podstawie art. 17 ust. 2 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Bukowno informuje o terminie konsultacji społecznych projektu GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BUKOWNO NA LATA 2016-2023.
 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BUKOWNO NA LATA 2016-2023.

  

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy Gminy, 
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 26 listopada do 25 grudnia 2016 roku (włącznie) w formie:

 • zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@umbukowno.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” od 26 listopada do 25 grudnia 2016 roku (włącznie);
 • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii       jest Pani Beata Guzińska, Referat Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych, Urząd Miejski
  w Bukownie, ul. Kolejowa 16, pok. nr 9, w godzinach pracy urzędu;
 • spotkań konsultacyjnych, które odbędą się dla mieszkańców Osiedla Centrum, Północ w dniu 6 grudnia 2016r. o godz. 15.00 w budynku MOK przy ul. Kolejowej 3, dla mieszkańców Osiedla Centrum Południe w dniu 6 grudnia 2016r. o godz. 16.00 w hali MOSIR przy ul. Spacerowej 1, dla mieszkańców Osiedla Bór w Przeniem w dniu 7 grudnia 2016r. o godz. 15.00 w Remizie OSP w Borze Biskupim, dla mieszkańców Osiedla Podlesie w dniu 7 grudnia 2016r. o godz. 16.00 w siedzibie filii MOK w Podlesiu. Podczas każdego spotkania możliwe będzie zapoznanie się i skonsultowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bukowno na lata 2016-2023.

Treść projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bukowno na lata 2016-2023 wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne będą od 26 listopada do 25 grudnia 2016 roku (włącznie):

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce „Rewitalizacja”;
 • na stronie internetowej Gminy w zakładce „Rewitalizacja”;
 • w Urzędzie Miejskim, ul. Kolejowa 16, pokój nr 9 w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.
 

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

 

 

Pliki do pobrania:

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607988


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube