strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-02-20 Wtorek, Imieniny: Anety, Lehca, Leona BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.12.22 - Jak rozwiązać problem kanalizacji sanitarnej w osiedlach Bór Biskupi z Przeniem oraz Podlesie?

 Jak rozwiązać problem kanalizacji

 sanitarnej w osiedlach Bór Biskupi

 z Przeniem oraz Podlesie?

 

 

Burmistrz Miasta Bukowno chcąc przystąpić do opracowania koncepcji założeń techniczno-ekonomicznych najbardziej optymalnego sposobu skanalizowania tych części Miasta, które znalazły się poza aglomeracją Bukowno-Bolesław zwraca się obecnie do Mieszkańców tych osiedli, prosząc o wyrażenie opinii na temat budowy przyłączy kanalizacyjnych do ich posesji.

 

Problem usuwania nieczystości płynnych w tych osiedlach niejednokrotnie był tematem spotkań Radnych i Burmistrza z Mieszkańcami. W celu wyboru najlepszego rozwiązania tego problemu konieczne jest poznanie zakresu, jaki powinno obejmować takie opracowanie. Burmistrz zwraca się do Mieszkańców Boru Biskupiego, Przenia i Podlesia o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

DEKLARACJA POSIADACZA/WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI DOTYCZĄCA CHĘCI PRZYŁĄCZENIA BUDYNKU DO KANALIZACJI SANITARNEJ PO JEJ WYBUDOWANIU

 

W akcję zbierania ankiet od Mieszkańców zaangażowani zostali również Przewodniczący Samorządów Mieszkańców Osiedli Bór Biskupi z Przeniem oraz Podlesie – Panowie Waldemar Śledziński oraz Piotr Skubis. Dysponują oni pustymi blankietami ankiet i również do nich można składać wypełnione ankiety, które zostaną przez nich dostarczone do Urzędu Miejskiego.

 

Jednocześnie poniżej zamieszczamy krótkie przypomnienie obowiązków dotyczących właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania nieczystości płynnych z nieruchomości:

 

"Do obowiązków właściciela nieruchomości należy utrzymanie czystości i porządku na terenie swojej posesji m.in. w zakresie odprowadzania nieczystości ciekłych z tej nieruchomości. Aktualnie obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość odprowadzania ścieków poprzez:

  • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, jeżeli taka sieć została wybudowana,
  • wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych, w którym gromadzone są te nieczystości - (częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna być dostosowana do ilości zużywanej na terenie nieruchomości wody oraz pojemności zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi),
  • wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych - w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej na danym terenie jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, (właściciel nieruchomości zobowiązany jest usuwać osady ściekowe z przydomowej oczyszczalni ścieków z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni)."

 

 

DEKLARACJA POSIADACZA/WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI DOTYCZĄCA CHĘCI PRZYŁĄCZENIA BUDYNKU DO KANALIZACJI SANITARNEJ PO JEJ WYBUDOWANIU

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2577150


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube