strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-21 Sobota, Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.12.22 - Sukces pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego.

 Sukces pierwszej edycji

 Budżetu Obywatelskiego.

 

 

Już w styczniu ruszy kolejna, druga edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno. Kwota przeznaczona na zadania okręgowe i ogólnomiejskie będzie taka sama jak w 2016 roku, drobne zmiany nastąpią w regulaminie głosowania.

 

Coraz więcej miast w Polsce przekazuje swoim Mieszkańcom podejmowanie bezpośrednich decyzji dotyczących realizacji inwestycji w miejscu ich zamieszkania. Tak właśnie działają budżety obywatelskie, które obecnie są najpopularniejszą formą partycypacji Mieszkańców w zarządzaniu miastem. Mieszkańcy najpierw sami zgłaszają propozycje zadań, a następnie w powszechnym głosowaniu wybierają, które z nich zostaną przekazane do realizacji.

 

W 2016 roku w Bukownie odbyła się pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego (BO). Kwotę 140 tys. zł przeznaczono na zadania okręgowe, realizowane w poszczególnych osiedlach. 70 tys. zł zostało zarezerwowane na tzw. zadania ogólnomiejskie, których realizacja obejmowała teren więcej niż jednego osiedla.

 

 

Uruchomiony został system internetowy bukowno.wybiera.pl, w którym można prześledzić realizację wszystkich etapów BO – od zgłaszania pomysłów i udzielania im poparcia przez Mieszkańców, przez ich weryfikację merytoryczną propozycji, głosowanie nad poszczególnymi zadaniami oraz ich realizację.

 

W głosowaniu Mieszkańców, w którym oddano 974 głosy wybrano do realizacji 3 zadania ogólnomiejskie oraz 8 zadań okręgowych.

 

 

Podsumowanie I edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno.

 

Zadania ogólnomiejskie.

 

Najwięcej głosów Mieszkańców Bukowna (247) uzyskał zgłoszony przez Panią Agatę Krampus projekt pod tytułem "Sieć wsparcia dla dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny poprzez utworzenie punktu terapeutyczno–edukacyjnego w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz cykl spotkań integracyjno-terapeutycznych w przestrzeni publicznej". Przyznana w procedurze BO kwota 30 170,00 zł została w trybie konkursowym przekazana organizacji pożytku publicznego -  Stowarzyszeniu Dobroczynnemu Res Sacra Miser w Olkuszu.

 

 

Celem tego zadania była próbą integracji dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny ze środowiskiem rówieśniczym i społecznością lokalną poprzez propagowanie wiedzy na temat niepełnosprawności, zorganizowanie punktu terapeutyczno-edukacyjnego w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz plenerowych rodzinnych spotkań. W projekcie na różnych jego etapach uczestniczyło ok. 20 rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.

 

159 głosów Mieszkańców Bukowna padło na ogólnomiejskie zadanie "ROWEROWE BUKOWNO – rekreacja na dwóch kółkach". Na to zadanie przewidziano kwotę 18.780 zł. W ramach tego projektu na terenie Miasta, we wskazanych przez Wnioskodawcę – panią Aldonę Powaga miejscach  zamontowano 29 stojaków rowerowych oraz zainstalowano samoobsługową rowerową stację naprawczą.

 

 

Ostatnim spośród zadań ogólnomiejskich przekazanych do realizacji był projekt zgłoszony przez Pana Macieja Skupienia pn. "Pozwól strażakom POMAGAĆ!!! Zakup syreny alarmowej", który w głosowaniu uzyskał 150 głosów. Za kwotę ok. 16.000 zł dokonano montażu nowoczesnej syreny alarmowej przystosowanej do ogłaszania komunikatów głosowych na ulicy Sławkowskiej oraz  dostosowano do niej istniejący system powiadamiania alarmowego w budynku remizy przy ul. Wodąca 2.

 

 

Zadania okręgowe.

 

Mieszkańcy Podlesia i Boru Biskupiego z Przeniem w głosowaniu wybrali zadania dotyczące zakupu nowego sprzętu komputerowego i audiowizualnego do Filii Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w tych osiedlach. Autorami tych projektów byli Pan Zbigniew Furman (Podlesie) i Pani Eliza Gliwińska-Polak (Bór Biskupi). Łącznie na ten cel wydatkowano blisko 22 tys. zł.

 

W osiedlu Centrum Południe Mieszkańcy zdecydowali o budowie chodnika pomiędzy ulicami ks. Zelka i Krasickiego. Prace budowlane przy realizacji zadania zgłoszonego przez Pana Krzysztofa Glibowskiego o wartości 13,5 tys zł właśnie dobiegają końca. Plac zabaw przy ulicy Wyzwolenia za kwotę blisko 34 tys. zł zyskał nową, bezpieczną nawierzchnię, a boisko przy Miejskim Przedszkolu zostało odnowione. Zadania te zgłosili odpowiednio Pani Barbara Kowalska oraz Pan Marek Curyło.

 

 

Na placu przy Filii Miejskiego Ośrodka Kultury na ulicy Wodącej za kwotę 14 tys. zł zrealizowano projekt "Plac odpoczynku i rekreacji" zgłoszony przez Panią Magdalenę Kubańską. W Bukownie Starym Mieszkańcy zdecydowali o zakupie zestawu ratunkowego PSP R1 dla potrzeb strażaków OSP – projekt o wartości 7.080 zł zgłoszony został przez Pana Macieja Skupienia. Dzięki oszczędnościom przy realizacji tego zadania Burmistrz Miasta mógł skierować do realizacji także drugi projekt zgłoszony w tym okręgu przez Pana Andrzeja Kubańskiego pod nazwą "Szatnia dla korzystających z boiska sportowego przy ulicy E. Puza w Bukownie".

 

 

 

Druga edycja Budżetu Obywatelskiego 2017.

 

Na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada radni podjęli uchwałę w sprawie zasad organizacji BO w 2017 roku.

 

W stosunku do roku 2016 najbardziej znaczącą zmianą jest umożliwienie każdemu uprawnionemu do głosowania Mieszkańcowi Bukowna głosowanie na 1 zadanie okręgowe i 1 zadanie ogólnomiejskie. W tegorocznej edycji można było głosować na dwa zadania okręgowe, jednak jedynie w jednym z okręgów zgłoszono więcej niż dwa zadania, a w dwóch okręgach zgłoszono tylko po jednym zadaniu. Podział Miasta na poszczególne okręgi uwzględnia również wprowadzone ostatnio nowe nazwy ulic.

 

Przyjęto także nowy harmonogram działań w ramach BO. Już w styczniu przyszłego roku Mieszkańcy będą mogli składać swoje propozycje do budżetu obywatelskiego, a głosowanie nad tymi propozycjami odbędzie się na przełomie marca i kwietnia przyszłego roku. Sama realizacja wybranych przez Mieszkańców w głosowaniu zadań będzie mogła rozpocząć się już w maju.

 

Pozostałe zasady funkcjonowania w naszym Mieście budżetu obywatelskiego pozostały bez zmian.

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607918


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube