strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-23 Pon., Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2017.01.13 - 28 lutego br. odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie.

Na wniosek środowisk młodzieży Bukowna Rada Miejska Uchwałą Nr XXXV/234/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. powołała Młodzieżową Radę Miejską w Bukownie, nadając jej jednocześnie statut.

 

UCHWAŁA NR XXXV/234/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie

 

15-osobowa Młodzieżowa Rada Miejska w Bukownie będzie reprezentacją uczniów uczących się w Gimnazjach nr 1 i nr 2 w Bukownie oraz uczniów innych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkałych w Bukownie. Wybory do niej odbędą się 28 lutego 2017 roku.

 

Celem działania Młodzieżowej Rady będzie rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych, integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Miasta Bukowno, organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych Mieszkańców Miasta Bukowno, przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów administracji samorządowej Miasta Bukowno.

 


 

Wybory do Młodzieżowej Rady są powszechne, bezpośrednie, równe, większościowe i odbędą się w głosowaniu tajnym w następujących okręgach wyborczych:

  1. Okręg nr 1 w Gimnazjum nr 1 w Bukownie dla wyboru 5 radnych spośród uczniów tej szkoły,
  2. Okręg nr 2 w Gimnazjum nr 2 w Bukownie dla wyboru 2 radnych spośród uczniów tej szkoły,
  3. Okręg nr 3 obejmujący teren Miasta Bukowno, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Bukownie, dla wyboru 8 radnych spośród uczniów innych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkałych w Bukownie.

 

ZARZĄDZENIE Nr 938/2017 BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie.


Do 19 stycznia Dyrektorzy Szkół oraz Burmistrz Miasta powołają Okręgowe Komisje Wyborcze, które do 21 lutego br. do godz. 15.00 przyjmować będą zgłoszenia kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Zgłoszenie kandydata powinno być poparte przez co najmniej 5 uczniów. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę na kandydowanie (wraz z ew. zgodą rodziców/opiekunów prawnych).

 

Po przyjęciu zgłoszenia przez komisję kandydat może rozpocząć prowadzenie kampanii wyborczej, która musi zakończyć się na 24 godziny przed otwarciem lokali wyborczych.

 

Głosowanie odbywać się będzie 28 lutego 2017 roku. W okręgach głosowania nr 1 i nr 2 głosowanie trwać będzie w godzinach 10.00-15.00, a w okręgu nr 3 w godzinach 7.00-18.00.

 

Głosujący po okazaniu legitymacji szkolnej otrzymają od komisji wyborczej ostemplowaną kartę do głosowania, na której postawią znak „X" w polu przy nazwiskach kandydatów, których popierają. Można oddać głos na kandydatów w ilości nie większej niż ilość radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym. Wskazanie większej ilości kandydatów lub nie wskazanie żadnego kandydata powoduje nieważność głosu.

 

Z przeprowadzonego głosowania komisja wyborcza sporządza protokół i podaje wyniki głosowania do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie kopii protokołu w miejscu powszechnie dostępnym. Mandat radnego Młodzieżowej Rady uzyskują te osoby, które otrzymają największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania przez kandydatów na radnych równej liczby głosów, komisja wyborcza przeprowadzi niezwłocznie losowanie w celu wskazania osoby, która obejmie mandat radnego.

 

Protesty związane z przebiegiem wyborów, bądź ustaleniem ich wyników zgłasza się Burmistrzowi w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników głosowania przez komisję wyborczą. Zbiorczy wynik wyborów do Młodzieżowej Rady po uprzednim rozpatrzeniu ewentualnych protestów wyborczych ogłasza Burmistrz zarządzeniem.

 

Więcej informacji na temat Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie można znaleźć pod adresem: www.bukowno.pl/MRM.

 Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2608006


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube