strona główna | mapa strony | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2018-04-21 Sobota, Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Google+ Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2017.02.13 - Triasowa i jurajska zamiast kopalnianej, czyli historia nowej wody.

Triasowa i jurajska zamiast

kopalnianej, czyli historia nowej wody

 

 

Olkuskie Wodociągi piszą nowy rozdział na kartach historii regionu. Od 25 stycznia 2017 roku w kranach mieszkańców Gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze i Bolesław płynie wysokiej jakości triasowa i jurajska woda ujmowana z nowych studni głębinowych, a nie jak jeszcze niedawno woda z odwodnienia kopalni Olkusz-Pomorzany tzw. "kopalniana".

 

Woda z nowych ujęć ma znakomite parametry fizyko-chemiczne, spełnia nie tylko wszystkie normy krajowe i Unii Europejskiej, ale też posiada znakomite walory smakowe i konieczne dla ludzi minerały.

 

Dotychczasowe ujęcie wody pochodzącej z odwodnienia kopalni Olkusz-Pomorzany przestało być eksploatowane w związku z planowanym zakończeniem wydobycia i zamknięciem zakładu.

 

Nowe ujęcia wody dostarczają mieszkańcom czterech gmin powiatu olkuskiego produkt o najwyższej jakości, wodę posiadającą cenne dla człowieka składniki mineralne:

  • wapń (ok.75 mg/l), który wchodzi w skład materiału budulcowego kości i szkliwa,
  • magnez (ok.15 mg/l), który spełnia ważną rolę w przekazywaniu informacji między mięśniami i nerwami,
  • żelazo (10 µg/l), które jest składnikiem czerwonego barwnika krwi (hemoglobiny),
  • fluor (ok.0,10 mg/l), który zapobiega występowaniu próchnicy, zmniejsza rozpuszczalność szkliwa,
  • fosfor (0,01 mg/l P2O5), który bierze udział w budowie i utrzymaniu prawidłowego stanu zębów i kości;
  • chlor w postaci chlorków (15 mg/l), który uczestniczy w regulacji gospodarki wodnej w organizmie oraz równowagi kwasowo zasadowej.

1 lutego 2017 roku Przedsiębiorstwo wyłączyło z eksploatacji Stację Uzdatniania Wody w Olkuszu ("Fabrykę wody”), która przez 39 lat służyła firmie i mieszkańcom. To przełomowa chwila dla firmy, jak i regionu olkuskiego. Nowy system zaopatrzenia w wodę wymuszony był przez planowane zamknięcie kopalni. Zmiany w naszej ocenie będą zmianami na lepsze. Rozwój Firmy i zadowolenie mieszkańców to nasze priorytety.

 

25 stycznia 2017 roku Przedsiębiorstwo wdrożyło ostatni etap zmiany systemu zaopatrzenia w wodę swoich odbiorców, polegający na zasileniu sieci wodociągowych zlokalizowanych w gminie Bukowno oraz Bolesław w wodę, z nowo wykonanych ujęć głębinowych (zlokalizowanych w gminie Klucze) w ramach Kontraktu W11 – "Budowa systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze po likwidacji ujęcia wody w kopalni ZGH "Bolesław” S.A. w Bukownie”, który jest częścią projektu pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I".

 

Po przeprowadzaniu stosownych prób technologicznych, rozruchów, badań oraz przygotowaniu istniejącej infrastruktury do zmiany kierunku przepływu wody na pewnych odcinkach magistrali ostateczne wdrożono system zmiany zaopatrzenia w wodę czterech Gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze.

 

Zmiana systemu podzielona została na kilka etapów z wydzieleniem obszarów zasilania tj.

Etap I – zasilanie część gminy Klucze – miejscowości Bydlin, Kolbark, Golczowice, Zalesie Golczowskie, Kwaśniów, Hucisko, Chechło, Rodaki, Ryczówek, Jaroszowiec – rozpoczęcie zasilania z dniem 05.09.2016r.
 

Etap II – zasilanie gminy Klucze, – rozpoczęcie zasilania z dniem 04.10.2016r.

 

Etap III – zasilanie miasta i gminy Olkusz – rozpoczęcie z dniem 04.01.2017r.

 

Etap IV – zasilanie miasta i gminy Bukowno oraz Bolesław – rozpoczęcie z dniem 25.01.2017r.

Podczas zmian zasilania Przedsiębiorstwo prowadzi stały dodatkowy monitoring jakości wody – przeprowadzane są badania jakościowe wody, a wyniki przedstawiane są Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu.

 

Przeprowadzane badania potwierdzają wysoką jakość wody ujmowanej z nowowykonanych studni, która spełnia wszelkie normy jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Woda, którą obecnie dostarcza olkuski PWiK pochodzi z trzech studni triasowych Kolbark, Cieślin C2, C3 oraz jednej jurajskiej w Bydlinie.

 

Obecnie PWiK prowadzi uzdatnienie wody zapewniające właściwe bezpieczeństwo jakościowe wody, aby przeciwdziałać wtórnym zanieczyszczeniom, które mogą wystąpić w istniejącej niezmodernizowanej infrastrukturze wodociągowej rozmieszczonej na obszarze czterech gmin, a mającej ok. 665 km.

 

Otrzymane niezmienne, zadawalające wyniki badań wody w okresie najbliższego kwartału spowodują podjęcie działań dotyczących zmniejszenia dozowania środków uzdatniających, tak aby nie wpływały one na walory smakowe wody.

 

Priorytetem Spółki jest, aby zminimalizować proces uzdatniania wody do możliwości wyłącznie okresowego chlorowania.

 

Realizacja I etapu zmiany systemu zaopatrzenia wodę zapewniła zapotrzebowanie w wodę mieszkańców na poziomie  ok. 14.000 m3/dobę, kiedy to możliwości produkcyjne Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu były na poziomie 21 000 m3/dobę. W związku z czym PWiK wraz z gminami Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze przygotował kolejny etap inwestycji zasilania w wodę, tak aby w pełni zabezpieczyć swoich mieszkańców w dostawę wodę w odpowiedniej ilości oraz jakości.

Alfred Szylko

 

 

informacja pochodzi z PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

Wybory Samorzadowe 2018
 
NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Podatki Lokalne 2018

Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
 
Jak palić czysto węglem i drewnem?
 
Kryta plywalnia zaprasza...

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
DNI BUKOWNA 2017

Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
 
1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
 
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
 
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Basen MOSiR zaprasza...

Wymiana zrodła c.o.
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2607988


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Google+
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube